Синдромът на карпалния тунел е най-честата компресионна (причинена от притискане) невропатия на горния крайник, която се причинява от притискане на срединния нерв (n.medianus) в карпалния тунел. Основата и двете страни на тунела се образуват от карпални кости (os scaphoideum, os hamatum, os pisiforme), а „покривът” на тунела се образува от дълбоката фасция на предмишницата, напречния лигамент на китката и апоневрозата между някои от мускулите на дланта. Най-повърхностно в тунела лежи срединният нерв, а под него в дълбочина преминават сухожилията на мускулите сгъвачи на пръстите на ръката.
 
Синдромът на карпалния тунел е предимно клинична диагноза, характеризираща се със симптоми на изтръпване, мравучкане и скованост на ръката в областта инервирана от срединния нерв (палец, показалец, среден и половината безименен пръст). Пациентите описват болката, като дъбока, пулсираща, която възниква дифузно в ръката и може да ирадиира към предмишницата.
 
В по-напредналите стадии може да възникне и атрофия на тенарната мускулатура (най-изпъкналата част на дланта, от страната на паеца, образувана от мускулите му). 
 
Синдромът на карпалния тунел възниква най-често у хора между 30- и 60-годишна възраст, като у жените се среща два до три пъти по-често. По-възрастните, по-пълните, физически неактивните и пушачите са по-склонни да развият състоянието. 
 
Налягане над 20-30 mm Hg в канала нарушава кръвоснабдяването на нерва и съответно неговите функции. Увеличаване на налягането в канала може да възникне от редица фактори: фрактури на китката, оток с инфекциозен или травматичен произход, тумори и други пространство - заемащи процеси. Гипсова имобилизацията със значителна флексия и улнарно отвеждане на ръката при фрактури на лъчевата кост, може да предизвика остра компресия на срединния нерв, неминуемо след наместване на фрктурата.
 
Системни заболявания, като затлъстяване, захарен диабет, дисфункция на щитовидната жлеза, амилоидоза, ревматоиден артрит, синдром на Рейно и др., също се асоциират с компресия на срединния нерв. Хабитуална поза по време на сън, със силно свита китка също може да доведе до притискане на нерва. С повишен риск са и работниците, които използват вибриращи машини. Когато синдромът на карпалния тунел възникне  по време на бременност, симпотмите най-често отзвучават след раждането на плода. При деца състоянието се среща рядко.
 
Диагнозата се поставя по оплакванията на пациента: парене, болка и изтръпване в зоната на срединния нерв. Често болката може да е толкова силна, че събужда пациентите от сън и отзвуава след раздвижване и упражнения. При почукване на нерва в обастта на канала (тест на Tinnel) могат да се възпроизведат симптомите на компресия. Друг тест е максималното сгъване на китката за 60 сек. (Phalen), което също увеличава симптомите. Поставянето на маншет за измерване на кръвно налягане, високо на мишницата, също може да предизвика венозна стаза при раздуването му и да доведе до описаните по-горе симптоми.
NEWS_MORE_BOX
 
Електромиографията и изследване проводимостта на периферните нерви също влизат в диагностиката на заболяването. ЯМР може да бъде достоверен метод за определяне състоянието на меките тъкани и пространството в канала, но рядко влизиа в събражение.
 
Неоперативното лечение на синдрома се състои в обездвижване на китката, като шините се носят най-вече през нощта, приемане на нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС) и поставянето на кортизонови инжекции в канала. При пациенти в ранен стадий, с леки оплаквания, при които още няма атрофия на тенарната мускулатура този подход може да има благопиятен ефект. При остро настъпила компресия на нерва - след поставяне на гипс при фрактури на китката, следва да се извърши корекция на позицията на ръката и съответно на гипсовата имобилизация. Ако това не помогне се преминава към хирурично освобождаване на канала. 
 
При пациенти в напреднал стадий, при които оплакванията прогресират се преиминава към оперативно лечение. То се състои в освобождаване на нерва по хирургичен път, при което се прерязва напречният лигамент на китката. Това може да стане с различни хирургични достъпи  и по ендоскопски път, като резултатите в повечето случаи са добри.