Хората с по-слаба сила на захвата показват признаци на ускорено стареене на техните ДНК молекули. Това разкри ново проучване.

 

Хората, които вдигат тежести и тренират имат значително по-нисък риск от поява на различни сърдечносъдови нарушения, завишено кръвно налягане, както и от други хронични заболявания, които биха могли да повлияят на продължителността на техния живот.


 

Според новопроведено изследване хората, които имат по-силен захват на ръката стареят по-бавно от тези с по-слаб захват.

 

В проучването са включени 1275 души - мъже и жени. Тяхното здравословно състояние е проследявано в период между 8 и 10 години.

 

За изследването специалистите анализират проби от кръвта на участниците, а за оценка на силата на техния захват е използван уред за стискане, наречен ръчен динамометър.

 

С помощта на взетите кръвни проби е определена тяхната епигенетичната възраст - биомаркер за стареенето на хората.

 

Епигенетичната възраст се определя от специфични промени в ДНК молекулата на всеки човек, която се метилира по определен начин, в зависимост от процесите настъпващи в човешкия организъм с възрастта.

 

Хронологичната възраст на човека, тоест периода от време, през което той е живял, може да не съвпадне с неговата биологична възраст, отнасяща се до епигенетичната промяна и метилиране на ДНК, които изразяват каква е способността на човека да функционира и съществува нормално и дали има заболявания, свързани със старостта.

 

Биологичната възраст е отражение на функционалната възраст и състояние на отделните клетки и тялото на човека.

 

При анализ на получените резултати, специалистите установиха, че, колкото по-слаба е силата на захвата на човек, толкова по-висока е неговата епигенетична възраст. Техните гени остаряват по-бързо от тези на хората с по-голяма сила в захвата и рискът от поява на различни заболявания при тази група е по-голям.

 

Въпреки това е важно да се отбележи, че епигенетичните промени в ДНК молекулите настъпват в резултат на цялостния начин на живот, който хората водят - тяхната диета, физическа активност и много други фактори.

 

Следователно подобряването на цялостното здравословно състояние на човека не може да бъде постигнато единствено с тренировки и повишаване на неговата мускулна маса.

 

Информация за проучването е публикувана в Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle.

 

Референции:

https://www.washingtonpost.com/wellness/2023/01/18/grip-strength-muscles-aging/

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jcsm.13110