Фрактурите, следствие компресия на гръбначния стълб все още са сериозен здравен проблем, независимо от наличието на ефективни възможности за лечение им. Те са болезнени, относително често могат да остават клинично недиагностицирани и съответно неправилно лекувани. Като последствие увеличават многократно риска от последващи фрактури при остеопоротични процеси. Счупванията на гръбначни прешлени представлява около 0,5% от всички счупвания на опорно-двиателния апарат.


Вертебропластиката служи само за стабилизиране на фрактурата, без да коригира вертебралната деформация. При балонната кифопластика преди въвеждането на цимента се поставя катетър с балон на върха, който се раздува под налягане. Това дава възможност за известна корекция на формата на счупения прешлен.


И двете процедури се извършват с влагането на костен цимент – материалът е полиметилметакрилат. Те са миниинвазивни, с перкутанно (през кожата) проникване.По-често на процедурите се подлагат жени, поради най-честата причина за този тип фрактури, а именно остеопорозата, която настъпва с бързи темпове при жените след менопауза. Най-често се засяга нивото на втори лумбален прешлен, следван от първи и трети лумбален прешлен като честота.


Като възможно усложнение, следствие на вертебропластиката може да бъде налице тромбемболия (белодробен тромбемболизъм), поради близостта с големи вени и съответно от загряването – получаване на тромб, който с достигане на дясната половина на сърцето, преминава в кръвоносните съдове отиващи към белия дроб и съответно там води до емболизация. Не са изключени фрактури на съседни прешлени при балонна кифопластика.


Индикации за прилагане двата метода на лечение са компресионните вертебрални (на гръбначния стълб) счупвания, фрактури следствие на остеопоротични процеси, както и метастази в костите.


Като противопоказания за прилагане на методите се посочват инфекция на счупен прешлен, остра хеморагична диатеза (кръвонасядане), данни за наличие на алергия към цимента и налична бременност.


Подчертава се ефектът на балонната кифопластика пред вертебропластиката – липсват по-сериозни усложнения и има възможност за незабавна вертикализация - изправяне на пациентите веднага след извършване на процедурата. Няма горна граница на възрастта за прилагане на процедурата.

 

Предпочита се пълна анестезия пред локална – за да бъде осигурено пълно обездвижване, тъй като има риск за попадане на цимент в междупрешленното пространство.