В тази статия бих искал да опиша реален случай на пациент с исхемичен инсулт и неговото възстановяване след получаването му (остра фаза).

 

Малка предистория на проблема - пациентът страда от десностранен исхемичен мозъчен инсулт (инфаркт), което води до левостранна парализа на ръката и крака без нарушения в говора и разбирането на това, което му се говори. Пациентът бива приет в болница в първите часове след появата на симптомите за инсулт, където лекарите успяват да спасят живота на пациента. След преминаването на седем дни от получаването на инсулта пациентът е изписан от болницата с тотална парализа на левите ръка и крак  т.е невъзможност да движи самостоятелно каквато и да е става, част от ръката  или крака. На пациента му е препоръчано да проведе активна рехабилитация. След изписването му, той е се намира в домашна обстановка.


 

При първаначалното общо изследване на функциите и сетивността (извършено на 8-я ден) установихме следните общи отклонения:

 

1. Глава - отклонение на главата към дясната част на тялото при подържан седеж, пациентът неглижира, не възприема лявата си половина от тялото (хеминеглект).

 

2. Тяло - невъзможност за подържане на самостоятелен седеж. Липсва постурален контрол,  т.е подържане на тялото в правилна балансирана позиция при седеж например (Фиг. 1). Пациентът използва другата ръка за подпиране и подържане на седеж.

 


Фиг. 1  Липса на нормален постурален контрол

(подържане на тялото в балансирана позиция;

Личен архив д-р Христо Димитров

 

 

3. Крайници - абсолютно отпуснати, без никакъв мускулен тонус, с наличие на болки. Обикновено от нашия опит наблюдаваме след 10-я ден след инсулта поява на мускулен тонус в засегнатата половина. Запазена чувствителност в дланта и ходилото, което означава, че пациентът може безпроблемно да получава стимули от околната среда, а това е основа за положителното възставовяване след инсулта.

 

Целта на рехабилитацията в този остър стадий е да стимулираме развитието на потенциала на директно засегнатите ръка и крак. Като първа задача си поставяме обучението на роднините на пациента за правилното поставяне на пациента в леглото върху засегнатата страна (Фиг. 2), както и правилното позициониране в седнала позиция, върху леглото и върху стола и недопускане на отпусната позиция на тялото, както на Фиг. 1. Поставянето на пациента може да бъде и от другата страна.

 

 

 

Фиг. 2 Поставяне на пациента върху засегната страна

Личен архив на д-р Христо Димитров

 

Целта е намаляване развитието на болестни модели на движение на ръката и крака, появяващи се на по-късните етапи на възстановяването. Това се постига и чрез достигане на нормален контрол на положението тялото в пространството първо при седеж, после при стоеж, след което улесняването и стимулирането на нормални функционални модели на движение в ръката и крака.

 

При пациента представен в този клиничен случай, болките в ръката и крака не му даваха спокойно да спи и бяха почти постоянни. Това се дължи на факта, че мозъкът губи представа къде се намира засегнатите крайници в пространството. 

NEWS_MORE_BOX

 


Каква би била ролята на рехабилитацията в този случай и как да помогнем?

При пълна липса на мускулен тонус в крайниците кинезитерапевтът придвижва засегнатия крак от изправено положение върху леглото, до сгънато положение, поставен с петата върху другия крак. Цялото движение се извършва бавно като връщането на крака в изходното плложение е по обратния път. Това се нарича мобилизация по концепцията Бобат.

 

С ръката ситуацията е подобна. При липса на мускулен тонус кинезитерапевтът обхваща обратната страна на дланта с вплетени пръсти като придвижва ръката по тялото на пациента от тазобедрената става чак до главата на пациента, бавно, като ръката и дланта се връщат по обратния път.

 

По този начин се стимулира мозъка с информация от крайниците, за да може да започне отново обмена на информация от крайника към главния мозък и обратно. 

 

Постепенно с появата на тонус в мускулите описаните по-горе стимулации се извършаха по-активно от пациента, но естествено с помощ от наша страна при необходимост.

 

По наша преценка пациентът беше поставян в седеж, с наша помощ, което означава допълнитела стимулация за главния мозък и подобряване на постуралния контрол на трупа.

 

В понататъшните етапи все по-рядко процедурите се извършваха в легнало положение. Използваха се позиции, в които тялото се вертикализира (седеж, стоеж). Това прави мозъка по-активен.

 

Важно е да се отбележи, че самоцелното изправяне/вертикализиране на пациента без необходимите предпоставки, води до значителни компенсации и развитие на патологични двигателни модели и засилване на спастичността* на по-късен етап. Даването на три/четириопорни бастуни е в разрез с модерните схващания за правилно възстановяване на пациент, претърпял инсулт.


*Спастичност - болестно повишен мускулен тонус, определен с наличието на т.н. тест “catch and release” и наличието на хиперрефлексия.