Класическият (спортен) тейпинг или тейпинг с нееластични ленти е световно признат метод за превенция, лечение на състояния след травми на опорно-двигателния апарат. Той широко се използва не само при лечение и превенция на травми, но и подпомага активната кинезитерапия при мускулен дисбаланс, нестабилни стави, позиционни нарушения в ставите, болкова симптоматика и др.

 

Поставянето на апликации от нееластични ленти при увредени меки тъкани (мускули, сухожилия, връзки) и стави осигурява стабилност и протекция на тези тъкани и намалява подуването и болката в острата фаза, веднага след травмата. 


 

Правилно поставени апликациите от нееластичен тейп (лента) трябва да подкрепят стабилизиращите структури (например връзките в глезенната става) в тяхната релаксирана позиция и да предпазват вече увредените меки тъкани от понататъчна увреда (Фиг. 1).

 

 

  


Фиг. 1 Превантивно поставяне на нееластичен тейп в спорта. Източник: д-р Христо Димитров

 


Каква е ролята на нееластичния тейп в процеса на рехабилитация след травми?

Всъщност нееластичния тейп има следните важни задачи:

 • Да осъществи компресия или притискане на травмамираната зона, за да се намали вътрешното кръвотечение, както и подуването на зоната на травмата;
 • Предпазване от последваща увреда на вече засегнати връзки, сухожилия и мускулни влакна;
 • Да ограничи нежелани движения в дадена става, най-вече движения в посока подобна на тази довела до травмата;
 • Да осигури оптимално възстановяване на засегнатите структури без да осъществява стрес, прекален натиск върху тях;
 • Осигуряване на функционална позиция на травмираната става, така че да не нарушава процесът на въстановяване.


Какви са основните правила при поставяне на нееластични ленти при състояния след мекотъканни травми?

Поставянето на ленти е лесно, но поставени неправилно те може да не постигнат желания ефект или дори, да влошат състоянието на травмирания глезен, коляно и др. Представям ви някои важни въпроса, които трябва да си зададем преди поставянето на нееластичен тейп:

NEWS_MORE_BOX

 

 • Направено ли е коректно функционално изследване, което да ни даде отговор коя структура е увредена? Всъщност наясно ли сме с анатомията и биомеханиката на конкретната става или частта от тялото, която е засегната от травма?
 • Как се е случила увредата или механизъм на увреда?
 • Кои движения трябва да бъдат ограничени?
 • Кои структури имат нужда да бъдат подкрепени?
 • Нужна ли е имобилизация(обездвижване) в този момент?
 • Имаме ли всички необходими материали за правилното поставяне на нееластични ленти?
 • Как всъщност помага нееластичния тейп за намалянето на болката в увредената зона след травма?

Намаляването на болката е основна цел на специалистите в областта на спортните травми, а и не само спортните. Ключът към успеха е намаляването на претоварването или понататъчното натоварване на вече възпалените меки тъкани или казано по-ясно “увредените тъкани не реагират добре на разтягане или т.н стречинг”.


Например, ако при увредени връзки от външната страна на глезена, той се постави в позиция, която разтяга допълнително връзките, то това би довело до болка.

 

Само при травми ли помага нееластичният тейп?

Извън травмите нееластичният тейп заема важно място при лечението на болкови синдроми в различните стави. Много често терапевтът трябва първо да намали болката в определена става и чак след това да потърси причината за появата на болката и да извърши друга интервенция. Точно тук важна роля заема класическият тейп. Той не само намалява стреса върху структурите, но и намалява нежелана мускулна активност. (Фиг. 2).

 

 

 

Фиг. 2 Поставяне на нееластичен тейп за намаляване на предното преместване на глвата на раменнат кост при болки в рамото. Източник: д-р Христо Димитров


Класическият тейпинг е част от рехабилитационната програма при възстановяването след травма, където са включени и други методи и средства. Той не трябва да се възприема като единствено средство, което може да замести изцяло всички други средства на кинезитерапията, като мануално мобилизационни техники и др., както и приема на медикаменти в случаите, когато е необходимо.