Редица са факторите, които водят до заемането на неправилна позиция на тялото и постепенно прегърбване, което от навик се превръща в постоянно телодържание. Значение има заемането на статични, еднотипни позиции; обездвижването, неправилно подбрани стол и бюро на работното място и други.


Целта на кинезитерапията при случаите с прегърбване е да се изгради навик за правилно телодържание, засилване на т. нар. паравертебрална мускулатура – разполагаща се непосредствено по дължина, от двете страни на гръбначния стълб, както и премахване на погрешно формираната стойка.


В подготвителната фаза могат да бъдат включени масажи за отпускане на мускулатурата, упражнения за корекция на стойката, както и разновидности на ходене.Започва се с тилен стоеж до стената и се правят клекове – при клякане се издишва, а при връщане в първоначална позиция се вдишва. Правят се 7-8 повторения с бавен темп. Добре е гърбът да се държи към стената, за да може да се формира навик за изправен стоеж.


Препоръчително е ходенето срещу и пред огледало, за да се контролира обективно стойката. Може да се изпълнява в рамките на 1-2 минути. Друго подходящо упражнение са висовете от Шведска стена. На първа стъпка се изтегля торса нагоре, а на две се връща обратно. Правят се отново 7 до 8 повторения.


Към основната част на комплекса с упражнения влизат тренировка за разтягане на мускулите на торса, подобряване на мускулната сила и засилване на мускулния корсет – предпочитат се изометрични упражнения (без промяна в дължината на мускула).


От разкрачен стоеж с тояжка хваната с две ръце зад лопатките се правят водоравни наклони и връщане в начална позиция. Правят се 6-7 повторения.


От колянна опора на първа стъпка ръцете се приплъзват напред и встрани, а тазът остава неподвижен. На втора стъпка се връщаме в начална позиция. Отново повторенията могат да бъдат 7-8, с подледващо вдигане на бройката до 10-12.


От лег с разкрачени крака и ръце под брадата – първа стъпка е повдигане на лява ръка страни и нагоре, а на втора стъпка – връщане в изходна позиция. Основно се набляга на гръдния отдел на тялото. При повдигане се вдишва, а при връщане – издишване.


Библиография:
1.    Специализирани кинезитерапевтични програми при гръбначни изкривявания, Митова Ст., Благоевград, 2018г.