Мускулите на гърба най-общо се разделят на повърхностни и дълбоки. Повърхностните мускули започват от гръбначния стълб и се залавят за костите на раменния пояс и мишницата. За разлика от тях – дълбоките мускули се прикрепват за гръбначния стълб и ребрата, като някои от тях и за костите на черепа.


Към повърхностните мускули се отнасят трапецовидният, големият и малък ромбовиден, широкият гръбен и мускулът за повдигане на лопатките.


Най-повърхностно се разполага трапецовидният мускул, който се разпростира в областта на врата и горната половина на гърба. Левият и десният имат триъгълна форма и заедно образуват формата на трапец. Функцията на мускула е да дърпа лопатката и рамото назад към гръбначния стълб, както и повдигане на рамото нагоре. За да бъде натоварен максимално мускулът се правят движения имитиращи гребане. Движенията са придърпване на тежест към тялото в хоризонтална посока. При това упражнение лопатките се доближават максимално една към друга.Широкият гръбен мускул се залавя за последните 4-6 гръдни и всички поясни прешлени, кръсцовата кост и долните няколко ребра. Чрез движенията си привежда, дърпа назад и ротира навътре мишницата, има отношение към повдигане на ребрата и разширяване на гръдния кош. За тренирането на този мускул са необходими вертикални движения – отгоре надолу и в обратна посока – определят се като дърпащи движения.


Малкият и голям ромбовиден мускул имат отношение към придърпването на лопатката нагоре и към гръбнака. Разполагат се един върху друг и са изцяло покрити от трапецовидния мускул.


Мускулът „повдигвач“ на лопатката се захваща за първите четири шийни прешлена и горния ъгъл на лопатката. Освен, че повдига лопатката нагоре, той наклонява и шията към своята страна при фиксирана лопатка.


Тренировките на повърхностните мускули са подходящи при болки в гърба, следствие неправилна стойка, статично натоварване на гръбнака, както и неудобни пози по време на сън. Статичното натоварване е много по-опасно за разлика от динамичното натоварване. Това е причината да се препоръчва раздвижване на всеки един час от прекараното време в седнало положение.