Движението е една от главните характеристики на живия организъм. Проучване установява, че промените, които се наблюдават в клетките в процеса на остаряване са идентични с тези, които са налице при дълго обездвижване. Благодарение на движението се поддържат и стимулират физиологични процеси като дишане, обмяна на веществата, както и кръвооросяването.


При някои болестни промени, например след травматични увреждания – се налага временно преминаване в режим на покой, до отшумяване на симптомите. В същото време болният не трябва да бъде задържан за по-дълго от необходимото време в покой, поради снижаване на жизнените процеси и общия тонус.


Балансът между покой и двигателна активност е застъпен дори и в тренировките. Както физическото натоварване се дозира с „вмъкване“ на почивка между отделните серии от упражнения, така и покоят се дозира, заедно с физическа активност.В режим на покой и щадене се поставят пациенти във възстановителен период, след изтощителни заболявания, както и травматизъм. В тези ситуации физическите упражнения трябва да са много дозирани. В началото може да се наблегне на повече разходки, както и теренно лечение, с постепенно включване на по-интензивна физическа активност.


За подобряване на дейността на сърдечносъдовата система и периферното кръвообращение се дават упражнения за малките стави на ръцете и краката. Освен това важно място има и дихателната гимнастика.


Показанията за прилагане на лечебна физкултура са извънредно широки. Съвременното клинично мислене е не само в насока да се доведе състоянието до излекуване, но и възстановяване на функционалността на засегнатите органи или системи.


Противопоказанията за провеждане на кинезитерапевтичен комплекс са малко на брой и имат временен характер. Те се свеждат до състояния и стадии от заболяване, при които е недопустимо активирането както общите, така и на местните физиологични процеси.


Лечебната физкултура е противопоказана при повишена температура от неизвестен произход и повишено СУЕ (скорост на утаяване на еритроцитите). Освен това може да се прилага при субфебрилна температура – например при ревматоиден артрит, който не е свързан с наличието на инфекциозен причинител.


Причината при остри възпалителни процеси да е противопоказана кинезитерапия е рискът от разсейване на инфекцията. За разлика от това във възстановителния или хроничен стадий тя е показана.


Силните болки също са противопоказание, но с изключение на засягането на стави, при които ранното прилагане на кинезитерапия и физиотерапия има значение за запазване на функцията им.


Други състояние, при които се препоръчва да се преустанови физическата активност са кръвоизливи и кръвотечения – както вътрешни, така и външни, поради опасност от засилване.


Наличието на чуждо тяло също е противопоказание, освен ако е здраво капсулирано или е неподвижно. В тези случаи е обосновано да не се прекратява физическата активност.


Като абсолютно противопоказания са включени метастазиране след операция на злокачествени туморни формации, тъй като усиленото кръвообращение и лимфообращение от физическите упражнения имат отношение към благоприятстване на разсейките.