Мускулите на гърба се разделят на повърхностни, дълбоки и автохтонни.


По-голямата част от дълбоките гръбни мускули започват от гръбначния стълб и се залавят за ребрата, по цялото протежение на гърба – от таза до главата. Обозначават се като отделни или като група от едноименни мускули. Част от тях се обединяват под общото наименование – erector spinae или дълги гръбни мускули, които имат отношение към разгъването на гръбначния стълб и изправянето на тялото.


С основно значение са musculus spinalis, longissimus и iliocostalis. Разполагат се от двете страни на гръбнака, по цялата му дължина. Като упражненията са основно насочени към лумбалната област - поясната. Благодарение на тези мускули се стабилизират структурите в кръста, като пренебрегването им по време на тренировка води до последващи травми при изпълнение на други упражнения, които непряко наторварват поясната област.Подходящи са упражнения като навеждане и изправяне в кръста, както и разгъване на тялото, навеждане с щанга, упражнения като мъртва тяга също. Тук рискът от пропускане на загрявката е много голям. Изборът на подходяща тежест е от огромно значение. От значение е още спазването на физиологичната извивка в кръста. Не е необходимо да я увеличавате или намалявате, защото така се увеличава рискът за травми в областта.


Musculus iliocostalis започва от кръстцовата кост, като към него се присъединяват зъбци от всички ребра. Той изправя и огъва гръбначния стълб назад.


Musculus longissimus започва от гръдната и шийната част на гръбнака.Чрез него се осъществява наклоняване на главата назад, но също може да наклонява и да я завърта в съответната посока.


Musculus spinalis - функцията му е да изправя и привежда в съответната страна гръбначния стълб. Залавя се за бодилестите израстъци на прешлените.


Повърхностните мускули на гърба са покрити с тънка фасция, която в областта на шията се уплътнява. Между тях и дълбоките мускули се намира гръдно-поясна фасция.


От значение е да не се тренира една зона значително повече от друга, особено ако е съседна. Така се увеличава възможността за контузии, поради развилият се мускулен дисбаланс.