Кифозата е изкривяване на гръбначния стълб в неговата предно-задна ос. При нея е налице „изгърбване“, което коригиране в началото е изцяло обратимо, но с напредване на процеса възможностите за корекция значително намаляват. При по-запуснатите случаи стремежът е за максимално подобрение – стабилизиране и забавяне на процеса.


Упражненията имат отношение към възстановяване на нормалната подредба на прешлените, подобряване на мускулния баланс, както и премахване на порочния двигателен навик за телодържание и изграждане на правилна стойка при различни положения на тялото.


Особено внимание се обръща на дихателната и сърдечносъдовата система, тъй като нарушената стойка може да води до притискане на сърцето или белите дробове.В подготвителната част е подходящо да се провежда масаж, както и упражнения за корекция на стойката. Тук се включват висовете от Шведска стена, с изтегляне на тялото и връщане в основна позиция. Подходящи са още клековете с гръб, опрян до стената и повторения в рамките на 7-8 пъти.
След подготовката се пристъпва към основната част на комлекса с упражнения, а именно разтягане на мускулите на торса, подобряване на силата им. Използват се упражнения с изометричен характер. Набляга се и на активното участие на раменния пояс и крайниците.


От изправен стоеж подходящо е упражнението с изтегляне ръцете нагоре – пляскане над главата и връщането им долу и назад – зад гърба с повторно пляскане на ръцете. Коремът остава стегнат и главата не се навежда. Изпълнява се 10-12 пъти.


От стоеж се прави изтегляне на ръцете назад – зад таза и връщане в изходно положение. Правят се 7-8 повторения и се пристъпва към извиване, с едновременно разтягане на ръцете встрани и изтегляне раменете назад.


От колянна опора и ръцете хванати за гимнастическа стена се изпълнява изтегляне на трупа назад до коленен седеж, след което връщане в изходно положение. Отново се правят 8 до 10 повторения.
От колянна опора могат да се правят и приплъзвания на ръцете по пода – напред и встрани – тазът остава неподвижен. Коремът остава стегнат и главата не се навежда.


В заключителната част на комплекса с упражнения се прави тилен лег върху швейцарска топка – със задържане в рамките на няколко секунди и връщане в изходна позиция.