Основната функция на комплекса от упражнения при дискова херния е изграждането на здрав мускулен корсет около оста на гръбначния стълб. При обостряне на състоянието се препоръчва покой, но това обездвижване не трябва да продължава дълго време (повече от 1-2 седмици), тъй като постепенно води до атрофия и частичен дисбаланс на мускулатурата. Това от своя страна е предпоставка за по-чести рецидиви.


Затова е удачно след като болката започне да намалява да се започне с леки упражнения, които да подпомогнат възстановяването на мускулатурата. Важно за този период е да се работи постепенно и да не се претоварва кръста, защото това може да доведе до връщане на симптомите.


Препоръчително е комплексът с упражнения да се изпълнява поне веднъж дневно, но по-честото изпълнение дава още по-добри резултати.От тилен лег подходящо упражнение е повдигането на таза. Началната позиция е със сгънати на 45 градуса колена и ръце отпуснати до тялото. Тазът се повдига, задържа се 2-3 секунди и се връщаме в начална позиция. Могат да се правят по 7-8 повторения.


За укрепване на мускулния корсет друго упражнение е повдигането на едноименни крак и ръка, отново от тилен лег. Кракът и ръката се повдигат максимално нагоре, след което се задържат за 7-8 секунди и бавно се спускат до заеманата начална позиция. Така се редуват от двете страни няколко пъти.


Коремните преси също за подходящи, но, ако са налице затруднения в началото, поради слаба коремна мускулатура може да се прави само повдигане на горната част тялото в няколко повторения, докъдето е възможно на практикуващия. Ръцете трябва да бъдат изпънати леко нагоре и успоредни на тялото, а краката могат да бъдат сгънати леко в коленете.


От лицев лег (легнало положение по корем) могат да бъдат изпълнявани няколко упражнения. Първоначално се правят няколко повторения с повдигане на горната част на тялото, след което се преминава към редуване на елевация на разноименни крак и ръка. Упражненията се изпълняват отново в 7-8 повторения всяко.


За отпускане на мускулатурата и разтягане се препоръчва да се завършва с по-известно като „котешко гръбче“ упражнение. То се изпълнява от колянна опора. Редува се извиване на гърба нагоре, след което се връща максимално в надолу и повдигане на главата нагоре.