Депресията при възрастни се свързва със структура в мозъка, наречена хипокамп и по-конкретно намаляването на неговия обем. Тази зона от мозъка има роля още в процеса на запаметяване, както и реакциите при стрес. Проучване на екип от клон на Вашингтонския университет в Санкт Петербург дава резултати за благоприятните ефекти на колективните спортове (баскетбол, волейбол, хокей) върху хипокампа, изразяващи се в запазване на обема му, както и значително редуциране на депресивни епизоди при момчета на възраст между 9 и 11 години.


Предстои публикуването на разширеното проучване, с допълнително резултати в The Journal Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging.


В проучването са включени 4191 деца, на възраст между 9 и 11 години. От родителите на участниците са били попълнени анкети, които наблягат на видовете спорт, в които взема участие детето, както и наличие на симптоми или епизоди на депресия. За изследване на хипокампа (по-конкретно двустранния хипокампален обем) е използван скенер на мозъка.Докато други проучвания показват положителното въздействие на физическата активност при възрастни пациенти с депресия, в това проучване новото и изненадващо за учените е заключението от резултатите, че участието в колективните спортове може да има подобни антидепресивни ефекти и при децата.


Резултатите при момичета, които тренират отборни спортове показват, че при тях също е налице по-голям обем на хипокампа, но за разлика от резултатите при изследваните момчета - без допълнителна връзка с депресията. Този резултат дава основание да се предполага възможността различни фактори да допринасят за депресията при момичетата.


Друга гледна точка за обяснение на получените резултати е, че децата, които са по-склонни към развитието на депресия имат по-малък обем на хипокампа. Според учените и двата „сценария“ биха могли да имат важни последици за разбирането на депресията в детска възраст.


Фактът, че тези взаимовръзки са най-изразени именно при отборните спортове предполага, че комбинацията от участие в този тип спорт и наличието на социална подкрепа може да бъде полезна за профилактиката и лечението на депресията при младите. От значение е и изводът, че полът също играе ключова роля.