Вдигането на предмети или тежести е есенциална и ежедневна задача на голяма част от хората, особено за някои атлети. Този вид натоварване е сериозен рисков фактор за появата на болки в кръста.

 

Поради тази причина предоставянето на оптимални техники за вдигане на тежести от физиотерапевтите е от голяма важност за превенцията на травми и болки.


 

Стандартните методи за вдигане на предмети са навеждане, при което повдигането се извършва с помоща на гърба, клек, когато натоварването пада върху краката и полуклек, което представлява нещо средно от предходните две техники.

 

Над 75% от клиничните специалисти - физиотерапевти, остеопати и други, смятат, че техниката клек е най-безопасният начин за повдигане на тежести. Въпреки това много любители и професионални спортисти използват другите два метода.

 

Независимо от предпочитанията на здравните служители, клековете не се свързват с понижен риск от развитието на болки в кръста или с тяхната превенция.

 

Необходимо е клиницистите да задават множество въпроси на своите пациенти, за да определят коя техника на повдигане е оптимална за тях във всеки даден момент.

 

Трябва да се имат предвид различните метаболитни и биомеханични фактори, каква е толерантността на човека към физическия стрес и какво би могло да провокира болка при всеки един от тях.

 

Повдигането чрез метода на навеждане например е по-метаболитно ефикасен и по-лесен за дихателната и сърдечносъдовата система.

 

Биомеханичното натоварване върху лумбалната част на гръбначния стълб се различава много малко при отделните техники, но всеки метод има различни кинематични модели, засягащи мускулната активация и в крайна сметка системата за движение.

 

Ролята на клиницистите е да открият оптималната доза на физически стрес, който да бъде ефективен при справяне с ежедневните движения в живота на човек и с най-нисък риск от нараняване.

 

Важно е да се знае, че оптималният начин за вдигане на тежести, при който не се наблюдават последващи болки в кръста, може да бъде различен при всеки един човек и не съществува конкретен метод, който да дава задоволителни резултати във всяка една ситуация.

 

Техниките, чрез които човек натрупва най-много телесна маса, могат да не съвпадат с тези, които са най-благоприятни от терапевтична гледна точка. Поради тази причина една от основните цели на специалистите по рехабилитация е оптимизирането на движението на пациентите.

 

Източници:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35024210/

https://ijspt.scholasticahq.com/article/30023-lifting-techniques-why-are-we-not-using-evidence-to-optimize-movement