Курс за следдипломно обучение на лекари, лекари-специализанти, кинезитерапевти, рехабилитатори, медицински рехабилитатори-ерготерапевти организира www.physiotherapy.bg.  Обучението е по ортопедична медицина СИРИАКС(CYRIAX) - концепция за прецизна диагностика и неоперативно лечение на мекотъканни увреди в периферните стави и увреди на гръбначния стълб.

 

Курсът е представен в два модула. Модул А разглежда всичко за функционалната диагностика на най-често срещаните мекотъканни увреди в ставите на горния и долния крайник по метода Сириакс. 


 

Методът е на известния английски ортопед д-р Джеймс Сириакс и включва обучение в прецизна функционална диагностика на периферните стави в човешкото тяло и интерпретиране на резултатите от нея. Участниците се обучават и в неоперативно лечение на мекотъканни увреди. В лечението на мекотъканни увреди се включват лигаментите, сухожилията, мускулите. Ще бъдат показани специализирани техники като мобилизации, манипиулации, дълбока транзверзална фрикция и др. Модулът продължава 3 дни.

 

NEWS_MORE_BOX


  
Модул В въвежда детайлно във функционалната диагностиката на лумбалния дял и ще подобрява  клинично мислене, базирано на научно доказани факти по отношение на болката в кръста. Насочен е към оплаквания от болки в кръста, седалището или долния крайник. На него е предвидено да се покажат специализирани техники като мобилизации, манипиулации и др.

 

Отделно ще бъдат обсъдени детайлно диференциални диагнози по отношение на сакроиличаните стави. 

 

Курсът се води от Steven De Coninck, PT, MSc, International Cyriax Lecturer, Chair ETGOM, Belgium. Сертификатът се издава от ETGOM CYRIAX

 

 

 

 

 

За контакти с организатора на обучението – www.physiotherapy.bg, тел. 0887544955 Христо Димитров, доктор по кинезитерапия

 

*Събитието в официалния сайт на ETGOM CYRIAX