За възрастовото развитие на децата и подрастващите движението, игрите и спортът са от изключително важно значение. Ежедневните спортни занимания оказват значителен положителен ефект както върху физическото развитие на детето, но и върху неговата психика.


Според проучвания отсъствието на двигателна активност, игри и занимания със спорт нарушава естествения преход във възрастовото развитие на подрастващите, което има отношение не само към някои заболявания - гръбначните изкривявания, наднормено тегло, отклонения в зрението, високо кръвно налягане, диабет, но паралелно с това има отношение и към увеличаване броя на престъпни прояви.


Всяка възраст има свои характерни особености и закономерности, които определят средствата и методите на тренировъчния процес. От друга страна спецификата на избрания вид спорт има определящо влияние при подбора на подрастващи спортисти. В началния етап от спортната подготовка от съществено значение е включването на упражнения с атлетически характер в ежедневните тренировъчни занимания. Тези упражнения имат благотворно въздействие върху подвижността на краката и тялото на младия спортист.При някои спортове възрастовата граница за подбор и селекция е доста занижена – например 5-6-годишна възраст за гимнастиката (спортна и художествена), плуване и други. За разлика от това при други се предпочита започване след навършване на 8-10 години. Такива са предимно спортните игри, лека атлетика, бокс, борба и други.


Независимо от избрания вид спорт или спортна дисциплина, желателно е в началния етап на спортната подготовка да се започне с по-широк кръг упражнения, т. е. да се търси разнообразие в тренировъчния процес.


Доказано е, че това най-добре се постига, когато се редуват упражнения с атлетически характер и такива, изпълнявани с топка, при което се акцентира не само върху овладяването на специфичните технически елементи, но и на правилната техника на придвижване.


Като най-подходящи упражнения с атлетически характер се считат т. нар. специално-бегови упражнения - ситно бягане, с изнасяне подбедрицата назад (напред), бягане с високоповдигнато коляно, всички бягания в странична равнина – обикновено странично придвижване, с кръстосана крачка (с ляво и дясно водещо рамо) и странично бягане с изнасяне на единия крак към гърдите.


Със специфично въздействие върху подвижността и здравината на краката са различните подскочни упражнения, взаимствани от леката атлетика - подскочно бягане, подскоци на място и с придвижване на един и два крака, бягане по стъпала и други. Начинаещите спортисти задължително трябва да бъдат тренирани за скачане на въже – на място и с придвижване.


Посочените по-горе упражнения е желателно да се включват във всяка тренировка на подрастващите в спортните игри. Комплексът, включващ атлетически упражнения, обикновено отнема не повече от 10-12 минути от цялата тренировка, но тези упражнения със своето специфично въздействие оказват положително влияние върху натоварването и възстановяването във всяко занимание.


Желателно е от най-ранна възраст спортистите да се приучават към т. нар. “активна” почивка. Това изискване налага да се редуват отделните тренировъчни упражнения с такива, чрез които се релаксира и възстановява, без да се дава статична почивка (седеж, стоене). Подходящи в случая са изпълнението на стречинг (разтягащи) упражнения за различните части на тялото. Тези упражнения имат подчертано въздействие върху гъвкавостта и еластичността на ставите и сухожилията, което от своя страна влияе положително върху развитието на всички останали физически качества – бързина, сила и издръжливост.