Едва през последните години започна все повече да се говори за фасцията и нейната важна роля в организма. Все повече проучвания насочват усилията си за хвърлянето на повече светлина върху редицата функции на фасциалната тъкан, които през всички тези години са останали по една или друга причина в сянка. Към днешна дата в световен мащаб не само отдели, но и цели институти се занимават с изследването на фасцията.


По анатомични показатели фасцията представлява съединителна тъкан, изградена от колаген, която обвива не само мускулните групи, но също така вътрешни органи и кости. Най-общо тя се разделя на три вида – дълбока, повърхностна и т. нар. висцерална – обвиваща вътрешните органи. Тя е снабдена със сетивни рецептори, регистриращи различни степени на болка и изпращащи информация до централната нервна система.


Всички фасции са свързани помежду си в едно цяло. Най-лесният начин, по който можем да си представим фасциалната верига е под формата на мрежа, която прониква през структурите на различни тъкани и може да наподобява „втори скелет”. Те оформят опора за мускулите, поддържат тяхната форма и определят границите им. В същото време ги обединяват във функционални структури – мускулни вериги.Това е и една от причините за фасцията да не се говори като за обикновена съединителна тъкан, тъй като се разкриват все повече нейни функции, като едно от най-важните е именно преносът на информация между различните органи и главния мозък.


Качеството на фасциалната тъкан е пряко свързано и с хидратацията на организма. При прием на достатъчно течности през деня фасцията е по-еластична и съответно провеждането на сигналите по нея се подобрява в значителна степен. От друга страна самовъзстановяването на фасцията при увреда на структурата ѝ също е пряко свързано с добрата хидратация на организма, тъй като тази тъкан в 70% е съставено именно от вода. Значителното редуциране на водното съдържание води до разкъсване на структурата.


Друг фактор, който има значение за доброто състояние на фасцията е постоянното движение, но не претоварването или вдигането на тежести, без вземането на достатъчна почивка между отделните тренировки. В противен случай не само структурата на фасциалната тъкан страда, но и е налице микротравматизъм на мускулните влакна, които се възстановяват трудно.


Според изследователите, работещи върху изучаването на фасцията, манипулацията върху нейната структура има място в лечението на редица заболявания, но и значение при спортното възстановяване. Проблем, върху който се работи усилено, тъй като спортните постижения са пряко свързани с риска от претрениране и загуба на физическа форма, които не са рядкост, особено при подготовката преди състезания.


Функциите на фасцията и тяхното по-добро изучаване се очаква да отвори нови врати и пред метод за лечение като физикалната терапия.


Освен дехидратацията, друг важен фактор, който оказва отрицателно влияние върху фасциалната тъкан е не само обездвижването, но и статичното натоварване. А това са три от основните проблеми на по-голяма част от професиите – сведена до минимум физическа дейност, в комбинация със статични пози, заемащи се дълго време и прием на минимално количество вода.


В съвременната хирургия концепцията за миофасциалните тъкани навлиза все повече, като се избират хирургични подходи, които да бъдат по-атравматични за подлежащите тъкани при операционните разрези.


В практиката все повече навлиза и т. нар. миофасциална терапия, която се концентрира върху лечението на меките тъкани – мускули, лигаментарен апарат, сухожилия.