Съвременната неврорехабилитация се базира на теорията за невропластичността. Тя представлява способността на мозъка да се променя през целия живот, като някои функции при увреда могат да бъдат поети от различни структури на мозъка.


Чрез неврорехабилитация и по-конкретно ранно започната и с подходящите методи, се позволява оптимално ниво на функционална независимост, дори след развитието на различна по тежест невропатология.


Неврорехабилитацията не се ограничава само при съдови нарушения, като инсулт, но също така след прекарани инфекциозни менингити, менингоенцефалити, травми и наранявания – както на мозъка, така и на гръбнака. Освен това при различни видове главоболия, невралгии, както и не на последно място – при дегенеративните заболявания като множествена склероза, амиотрофична латерална склероза.В лечебния план се включват различни неврорехабилитационни техники, като Бобат (Bobath) терапия, огледална терапия, техника на Войта, проприоцептивно невромускулно улеснение и други.


При Бобат концепцията основно значение има стимулирането при пациента движение по най-енергийно ефективен начин, като се предотвратява появата на лоши двигателни модели и се постига нормализиране на мускулния тонус. Освен това се възстановява моторният контрол, улесняват се движенията, подобрява се стойката, постига се релаксация на мускулатурата, с което се намалява спазъма и появата на контрактури.


Друга техника, с важно място в неврорехабилитационния план е терапия по Войта. Търсейки лечение на деца, които страдат от церебрална парализа, създателят на техниката забелязва реакцията им при определени стимули, когато тялото е в определена позиция, с повтарящи се отговори на движенията. В резултат на такова активиране децата започват да говорят по-ясно, както и подобряват значително походката си.


Техниката Войта постига модификация на детските рефлекси и подобрена ориентация на нервно-моторното развитие, освен това се модифицира спиналният автоматизъм при налични лезии на гръбначния мозък. Осъществява се контрол на дишането.


Проприоцептивното невромускулно улеснение е форма на разтягане (стречинг), която може да увеличи гъвкавостта. При неврорехабилитацията този метод е с особена важност, поради често наблюдавания спастицитет в различни мускули и мускулни групи. Този тип терапия може да увеличи както пасивния обхват на движение, така и активния такъв.


Важно е да се отбележи, че методиката не е особено подходяща за растящи - деца и тийнейджъри, тъй като обикновено те са значително по-гъвкави, а техниката на проприоцептивно невромускулно улеснение може да доведе до преразтягане и увреждане на връзковия апарат и сухожилията.


С всичко методи на неврорехабилитацията се цели подобряване на баланса, координацията, постуралния контрол, походката.

 

Постуралният контрол или контролирането на позата на тялото означава пациентът да може да извършва движения срещу и с помощта на гравитацията. Особено важно при пациенти след прекаран инсулт или други увреди на централната нервна ситема, е да може да се контролира например промяната на положението от седеж до стоеж, слизането по стълби и други подобни обичайни ежедневни дейности.


Референции:
1. Bobath Approach, Physio-Pedia;
2. К. Hindle, Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF): Its Mechanisms and Effects on Range of Motion and Muscular Function, Journal of Human Kinetics.