Броят на младите хора, които биват засегнати от артроза, се увеличава в глобален мащаб. Според изследователи неправилната позиция на тялото е основната причина, която допринася за ранното развитие на заболяването в по-ранна възраст. 
 
Специалистите твърдят, че този въпрос е от важно значение, тъй като проблемите, причинени от неправилната позиция на тялото, не биха могли да се повлияят с помощта нито на терапия, нито на упражнения
 
Правилната позиция не означава просто да седим изправени. Тя се отнася до привеждането на гръбнака в съответствие с всички прилежащи структури. Когато позицията е неправилна, това условие е нарушено, а резултатът може да бъде влошаване състоянието на гърба и врата
 
По този начин се нарушава и линията на основни кости и мускули, което впоследствие може да причини краткосрочна болка или дългосрочни структурни увреждания. 
 
Адекватната позиция на тялото означава подреждане в права линия на всички негови структури, докато седим, стоим и лежим. Ако не успеем да коригираме позицията на тялото си, това може да има значителни неблагоприятни последици върху скелетната система.
NEWS_MORE_BOX
 
 
Нарушава се балансът на ставите, съединителната тъкан се износва, което води до излагане на костите една срещу друга. Артрозата е силно болезнено заболяване, чийто процеси не могат да се обърнат. Най-общо, тя представлява  болестно състояние на една или повече стави и възниква когато ставният хрущял е увреден или износен. 
 
Според специалистите здравето на костите е сред основните здравни проблеми както за жените, така и за мъжете и те не се ограничават само до по-старото поколение. Те изтъкват също така необходимостта от образоване на хората за начина, по който да седят правилно.