Навяхването представлява преразтягане на ставната капсула и нейните връзки, без да се нарушава тяхната анатомична цялост.


Глезенът е една от най-често навяхваните стави в човешкото тяло. Механизмът е индиректен. Силата действа подобно на ластик върху ставата, предизвиквайки прекомерно за нея движение, в резултат на което ставните елементи се преразтягат или частично се разкъсват.


При навяхването няма трайно разместване на ставните повърхности на костите. Типичното навяхване на глезена се осъществява при внезапно усукване на ходилото, стъпване по неравна повърхност или прилагане на необичайно голяма сила върху ставата.Навяхването на глезена се наблюдава най-често при предварително съществуващи мускулна или лигамнтарна слабост или стари травми в областта на глезена.


Съществуват фактори, които се считат за спомагателни или предразполагащи към навяхвания. Такива са липсата на достатъчна физическа активност, включвайки слаб мускулен тонус, контрактирана ставна капсула и сухожилия. Налице е още намалената проприоцептивност, съчетана с неподходяща физическа активност.


Значение имат инциденти или недпредвидени обстоятелства, които водят до механично напрежение, надхвърлящо границите на опън на ставната капсула и връзките на глезена.


Затлъстяването може да допринесе за получаването на навяхвания чрез увеличаване на кинетичната енергия до ниво, което превишава лимита на издържливост на връзковия апарат.


Друга причина за възникването на повторни навяхвания е, че лигамент, който е бил увреден веднъж, зараства в удължена позиция, поради натрупването на съединителна тъкан между увредените му краища. Това е важен фактор, който повлиява стабилността на глезенната става.


Приблизително 85% от всички навяхвания са навяхванията на латералните (външните) лигаменти.
При навяхвания от първа степен, когато структурната цялост на връзковия апарат на глезена е ненарушена, задачите на кинезитерапията са да повлияе на симптомите вследствие на травмата: оток, болка и нарушена подвижност.


Подходяща е компресивната превръка, криотерапия и кинезиотейпинг. Подходящи упражнения са тип ,,мускулни помпи“ (сгъване и разгъване на пръстите), които спомагат подобряване на циркулацията и разнасянето на отока. Препоръчват се стречинг и постизометрична релаксация за възстановяване тензията на скъсените мускули.


При навяхвания от 2-ра степен, когато е налице увреда на ставната механика и връзковия апарат лечението отново е консервативно. Глезенът се имобилизира в лека дорзална флексия и еверзия. Криотерапия (компреси с лед по 15 минути) се прави на всеки три часа през първите 72 часа и кракът се повдига на високо.


Обучава се за ходене с помощни средства, без обременяване на крайника, препоръчват се отново упражнения тип ,,мускулни помпи‘‘ и активни упражнения за мускулите на бедрото, таза и горните крайници. Може да се приложи, освен стречинг и авторазтягане, посредством ластик за подобряване състоянието на musculus surae.


Периодът на функционално възстановяване (10 дни след травмата) са подходящи напади, клекове с тежести и срещу еластично съпротивление от ластична лента, използване на баланс бордове, степове, въздушни стъпки, велoeргометрията, бягаща пътека с различни интензитети.


При тежки дисторзии (навяхвания) от трета степен, когато налице е разкъсване на връзки, предизвикващи абсолютна ставна нестабилност е възможно да се наложи и оперативно лечение.


Рехабилитацията след оперативна намеса включва максимално протективна фаза от 40 до 60 дни, когато крайникът е в имобилизация - ходене с помощни средства без натоварване, упражнения с пръстите на краката, както и упражнения, насочени към запазване обема и силата на свободните от имобилизацията мускули.


Умерено протективната фаза е когато се снеме имобилизацията и целта на кинезитерапията е увеличаване обема на движение, възстановяване на нормалния мускулен баланс и сила, както и постигане на нормална локомоция, равновесие и координация.


Във фазата на пълно функционално възстановяване (60-90 ден) се включват упражнения за подобряване на проприорецепцията и глезенната стабилизация.