Гръбначните изкривявания се делят на две основни разновидности. Според посоката на изкривяване те са странични (каквато е сколиозата) и предно-задни (кифози и лордози). По отношение на сколиозата, тя представлява изкривяване в странична посока, локализирано най-често в гръден и поясен отдел на гръбначния стълб.


Гръбначните изкривявания при децата най-често се появяват вследствие на мускулен дисбаланс - намалена сила и еластичност на определна мускулна група спрямо друга. Много е важно ранното диагностициране на проблема, тъй като тогава процесът е обратим и е възможно напълно възвръщане на правилната стойка и добрия мускулен баланс между мускулите на тялото.


Чрез средствата на кинезитерапията значително се повлиява мускулният дисбаланс и се постига подобряване на цялостното състояние. При децата най-често се използва т.нар лечебна (изправителна) гимнастика. Тя включва коригирищи упражнения (отначало без съпротивление) за подобряване на стойката, силата и еластичността на мускулите. Използват се ластици, леки тежести, медицински топки. Широкозастъпени са упражненията за изтегляне и подобряване подвижността на гръбначния стълб, както и дихателната гимнастика.Често задаван въпрос е дали лечебната гимнастика може да се практикува и вкъщи. Дори е препоръчително, за да може да се изпълнява във всяко удобно време, но към тази стъпка се преминава след като са проведени неколкократни посещения в кабинет на съответния специалист, който да потвърди правилното заучаване на движенията и упражненията.


Добре е децата да спортуват, но не всеки спорт е подходящ. Спортовете, които развиват предимно едната страна на тялото като тенис, хандбал и волейбол, например, не са препоръчителни в ранна детска възраст.


Приоритетно се упражняват спортове, които удължават и разтягат тялото. Най-добрият спорт за развитие на костно-мускулната система и за профилактика на сколиозата е плуването. Но освен това изключително подходящи са още волейболът, спортната гимнастика, бойните спортове, йогата.

 

Редовните тренировки на тенис и бадминтон, например, е желателно да започнат в по-късна възраст.


Няма дете, което да не обича колело, но при карането му стойката също е приведена, поради което не бива да се прекалява-особено при деца със начална сколиоза - средно не повече от 2 часа.


Всички спортове, в които има бягане, скачане, както и усукване на тялото също са непрепоръчителни. За сметка на това са подходящи спортове, в които има по-изразено движение и разтягане на торакалния (гръден) дял на тялото, тъй като точно в него се получава загуба на мобилност.


Фитнесът също може да бъде включен към спортовете и физическите активности, които са подходящи при пациенти със сколиоза. Но е важно да се отбележи, че цялостната методика трябва да бъде съобразена с изкривяването, в противен случай може да има отрицателен ефект.