Мускулите на шията се делят на повърхностни, подезични и дълбоки. От своя страна повърхностните мускули се разполагат по предно-страничната част на шията, като те се инервират от черепномозъчните нерви. Подезичните мускули се разделят на горни и долни. Горните свързват подезичната кост с долната челюст и черепната основа. Долните подезични мускули се разполагат между подезичната кост, гръкляна, гръдната кост и лопатката. Тези мускули покриват отпред гръкляна, щитовидната жлеза и трахеята.


Като автохтонни се определят дълбоките мускули на шията, които включват стълбестите и предгръбначните мускули. Стълбестите мускули се разглеждат като видоизменени междуребрени мускули и свързват шийните прешлени с първите две ребра.


Платизмата (platysma), която е част от повърхностните мускули се разполага непосредствено под кожата, по цялото протежение на шията – началото е от гърдите и рамото, а залавянето е за долната част на лицето. Функцията на мускула се изразява в опъване на кожата на шията и освобождаване от натиск на подкожните вени. Освен това осъществява теглене на кожата на устния ъгъл надолу.Често този мускул при жените е слаб и недостатъчно трениран. Като следствие е налице промяна в овала на лицето, тенденция за образуване на втора брадичка. Изговарянето на няколко букви и съчетания от буква изисква неговото съкращение, като при редовно извършване на упражненията води до стягане на мускула. Всеки ден може да изговаряте всяка от изброените – „О”, „У” и „ИКС” по 10 или повече пъти.


Към тази група се причислява и musculus sternocleidomastoideus – най-големият мускул на шията. Той изпъква ясно по предно-страничната повърхност на шията при обръщане на главата вляво и вдясно, както и при повдигане нагоре. Функцията му се изразява в наклоняване на главата, като едновременно с това я повдига нагоре и завърта на срещуположна посока.


Подходящи упражнения за този мускул са извиването на главата наляво и надясно, като всяка серия може да бъде от 10-15 изпълнения (за всяка страна). Друго подходящо упражнение е вдигане на главата нагоре до докосване назад на раменете и обратно. Упражнението се изпълнява в 2-3 серии, по 10 повторения.