Упражненията за врата освен за оформяне на мускулатурата се препоръчват често и при болки в шийната част на гръбнака. Хората, работещи на бюро са много податливи на проблеми с раменете и врата.


Повечето от упражненията изискват фитнес приспособления. Подходящо упражнение е с използване на тренировъчен ластик, който се поставя с единия си край на челото, а с другия към някакъв неподвижен предмет. Правят се серии с отдалечаване от предмета и връщане в изходна позиция. Важно е вратът да е изправен, а езикът да се притиска нагоре към небцето.


Друг вариант е с верига за глава, към която се закача дъмбел или диск. Изправянето се осъществява бавно, с привеждане напред, като от значение е подпирането на някакъв стабилен обект с ръце.Трети вид подходящо упражнение е от легнала позиция по корем се повдига само главата и се върти вляво и вдясно – 10-15 повторения на всяка страна.


Мускулите на шията и врата се разделят на повърхностни, подезични и дълбоки. Дълбоките мускули са представени от две подгрупи – предгръбначни и т. нар. стълбести мускули (muscules scalene). Последните се разделят на преден, среден и заден. Предният и средният стълбест мускул – musculus scalenius anterior et medius започват от шийните прешлени и се залавят за първо ребро. Задният стълбест мускул започва от долните три шийни прешлена и се залавя за външната повърхност на второ ребро.


Функцията на тази група мускули е да наклоняват шийната част на гръбначния стълб напред – при двустранно съкращение, както и към съответната страна – при едностранно съкращение. При фиксиран гръбначен стълб те повдигат горните ребра и действат като дихателна мускулатура.


Втората група дълбоки мускули на шията са представени от два дълги и два къси мускула. Функцията на тези мускули се изразява в наклоняване на главата напред, наклоняване и завъртане на главата и шията встрани.


Шийната фасция се състои от три, свързани помежду си листа – повърхностен, среден и дълбок. Повърхностният лист се разпростира по цялото протежение на шията, с горния си край се прикрепва за долната челюст, а странично достига трапецовидния мускул. Средният лист обвива долните подезични мускули.


Дълбокият лист на шийната фасция се намира зад гълтача и се прикрепва към черепната основа. Странично се прикрепва за страничните израстъци на прешлените.