По протежението на долния крайник се намират четири основни мускулни групи – мускули около тазобедрената става, мускули на бедрото, подбедрицата и тези на ходилото. Всяка от тези групи се разделя на две или три подгрупи мускули, които са със сходно разположение, функции и инервация.


Мускулите около тазобедрената става започват от костите на таза и се залавят за проксималната – горна част на бедрената кост. Тези мускули позволяват разнообразни движения в ставата. Мускулите се разделят на две групи – предна и задна.


Предната група включва два мускула – musculus iliopsoas, който отговаря за сгъването и външна ротация в тазобедрената става и musculus psoas minor – подпомага сгъването напред в поясната част на гръбначния стълб.Подходящи упражнения за musculus iliopsoas са два вида, взависимост от това дали кракът е свободен или фиксиран. При свободен крайник, независимо дали от изправено положение или от лег по гръб кракът се повдига, така че бедрото да бъде на 90 градуса спрямо тазобедрената става и тялото. Тази позиция се води за начална, от която кракът в сгънато положение се отвежда навън, така че подбедрицата да стане успоредна на другия крак. Упражненията се изпълнява с двата крака. Правят се 6-8 серии от 8-10 повторения.


Друго подходящо упражнение за трениране на musculus iliopsoas е при фиксиран крайник – и двата крака са стъпили на пода. Правят се движения от кръста – навеждане на таза с тялото напред, така че то да бъде успоредно на стъпалата. Движението се последва от връщане в начална позиция – от изправен стоеж. По време на тези упражнения се натоварват и други мускулни групи. Правят се 6-8 серии от 6-8 повторения. При това упражнение се тренират едновременно и двата мускула – левият и десният.


Подходящо упражнение за musculus psoas minor е отново навеждането от поясната област, както при musculus iliopsoas. Причината е, че двата мускула изпълняват сходна функция – за подпомагане сгъването напред в поясната част на гръбначния стълб.