Повечето от мускулите на предмишницата започват от дисталния край на раменната кост и завършват на костите на ръката и пръстите. Според своето разположение те се разпределят на предна, странична (латерална) и задна група. Чрез предмишничната фасция – fascia antebrachii мускулите се разделят на два компартмента – преден, който включва мускули, осъществяващи сгъване – флексия и заден компартмент – включващ мускули, които осъществяват екстензия – разгъване.


Предната група мускули се състои от повърхностно и дълбоко разположени мускули. Към повърхностния слой се отнасят пет мускула, които започват от вътрешният край на раменната кост, а част от тях и от горният ръб на лакътната кост. Дълбокият слой е съставен от три мускула.


Част от мускулите имат роля в подпомагане сгъването в лакътя, други имат отношение към сгъването на отделните фаланги на пръстите.По функция тези мускули осъществяват сгъване на предмишницата, включително ръката и пръстите. Освен това осъществяват пронация – обръщане на ръката с дланта надолу.


Често тази група мускули остава подценявана в тренировъчните програми. Косвеното натоварване на предмишницата е налице при изпълнение на упражнения за други мускулни групи.


Поради честото пренебрегване на тренировките за предмишница, при включването на няколко упражнения в програмата си, обикновено трениращите се изморяват бързо. В такива случаи се препоръчва упражненията за предмишница да се изпълняват по-често – заедно с тренировка за гръдните мускули или за мускулите на краката. Препоръчително е в началото да се започне 2 упражнения, изпълнени в 2-3 серии от 6-8 повторения.


Най-често упражненията за предмишница включват вдигането на щанги. За трениране на мускулите-сгъвачи е от значение при вдигане на щанга или дъмбели китките да бъдат насочени с дланите нагоре. За мускулите-екстензори или разгъвачи – обратно: дланите трябва да бъдат надолу.


Внимание е важно да се обърне и на продължителността на изпълняване на упражненията – от значение е сгъването да се осъществява бързо, с кратки движения, за разлика от разгъването, което трябва да се изпълнява бавно до връщане в изходна позиция.