Мускулите на подбедрицата започват от долния край на бедрото и се захващат за различни части на ходилото – задноходилните кости, с някои малки изключения. Към дисталните (долни) части на подбедрицата мускулите преминават в сухожилия, които продължават до ходилото.


Мускулите на подбедрицата се разделят в три групи – задна, предна и латерална (външна). Предната група мускули осъществяват разгъването на глезенната става (по-конкретно – скочната става) и на пръстите. Чрез мускулите на латералната група се осъществява т. нар. пронация на ходилото – извиване на страничната външна част на ходилото нагоре.


Подходящи упражнения за предната група мускули на подбедрицата са свиване (или повдигане) на стъпалото в посока на подбедрицата. В началото повторенията могат да се правят без тежести, но при напреднали използването на тежести е задължително.За начална позиция се предпочита седеж, като краката може да са стъпили на земята. Упражнението тренира не само мускулатурата, но позволява и разтягане на заднобедрените сухожилия и връзки. По този начин се подобрява подвижността, а упражнението позволява комбиниране на две техники – изотонични движения и стречинг. Изпълняват се 10-15 повторения за всеки крак, в рамките на 3-4 серии.


Мускулите на предната група на подбедрицата включват musculus tibialis anterior, musculus fibularis, musculus digitorum longus et hallucis. Освен изброените две функции, има и още една трета – т. нар. супинация, която представлява повдигане нагоре на вътрешната част на ходилото.


Подходящи упражнения за страничната група мускули на подбедрицата са движенията в срещуположна посока на горепосочената – т.е. опъване в шпиц – посока към задната част на бедрото. Упражнението отново може да се прави и с тежести. Изпълняват се 10-15 повторения за всеки крак, в рамките на 3-4 серии.


Латералната или странична група мускули на подбедрицата включва два мускула – musculus fibularis longus и musculus fibularis brevis, които се разполагат по външната страна на малкия пищял. Първият от двата мускули има отношение освен към отвеждането и сгъването на глезенната става, така също и към поддържане на свода на ходилото.