Противоречиви са мненията по отношение на мануалната терапия при пациенти с разнородна патология на аксиалния скелет – в частност гръбначния стълб. Някои специалисти не я препоръчват, според други може да бъде опция при определени състояния. Като често посочвана причина за отказа на невролози от прилагането на терапията се посочва рискът от увреждане на вертебралните артерии.


Най-сериозните проблеми, които някои експерти описват като "добре познати" са дисекации (разслояване стената на кръвоносен съд) на вертебрални артерии поради разкъсване в резултат на прекомерно разтягане на артерията по време на манипулации с ротационен компонент.
Най-често се засягат артериите на ниво атланто-аксиална става (между първи и втори шиен прешлен). Това може да бъде последвано от образуване на псевдоаневризъм, което да доведе до тромбоза, емболия или артериален спазъм.


Манипулацията или корекцията на гръбначния стълб е мануален прийом, при който интервертебралната става е пасивно придвижена между физиологичния и анатомичния ѝ обем на движение. Това терапевтично средство е често прилагано от остеопати, хиропрактици, кинезитерапевти и физиотерапевти. Практически всички хиропрактици използват гръбначната манипулация за лечение на болки в областта на кръста, както и на болки от мускулно-скелетен произход.Манипулационната сила се упражнява или чрез принципа на дългия лост, при което се прилага сила на разстояние от манипулираната става или чрез принципа на късия лост, когато се прилага сила в близост до ставата.


Oсобено внимание се отдава на получаване на мозъчен инсулт следствие на манипулация на шийния дял на гръбначен стълб. Според проучване, включващо 64 пациенти, при които са отчетени мозъчносъдови исхемични инциденти след приложена мануална терапия на гръбначния стълб в 48 случая клиничната изява на мозъчен инсулт е в рамките на 30 минути след манипулация. По-голямата част са били консултирани от хиропрактери за главоболие и болки във врата.


Най-често отбелязваните нежелани реакции са засилване на болката, главоболие, умора и отразена болка. Налице може да бъде още скованост, локален дискомфорт, чувство за слабост. Често пациентите отбелязват проява на повече от един от изброените симптоми.


Към днешна дата не съществува достатъчно обхватно и строго проучване, за да се генерират обективни данни за процентното засягане на пациенти, подложили се на терапията. Някои терапевти оценяват пациентите си чрез скрининг на рисковите фактори, преди приложение на лечение. Въз основа на проучвания, проведени на трупове относно вертебралните артерии Кегни и колектив предполагат, че в присъствието на атеросклеротични промени стречингът и компресията могат да представляват рисков фактор за съдови инциденти.


Манипулацията на гръбначния стълб, особено когато се извършва в шийния отдел, е многократно асоциирана със сериозни нежелани реакции. Към момента честотата на тези събития е неизвестна. Като се има предвид, че ефективността на манипулацията на гръбначния стълб не е добре установена, трябва да се приема с предпазливост нагласата към използването ѝ в терапевтичната практика.


Библиография:
1. Cagnie B, Vinck E, Beernaert A, Cambier, D. How common are side effects of spinal manipulation and can these side effects be predicted? Man Ther 2004;9:151–6.
2. Haldeman S, Kohlbeck FJ, McGregor M., Unpredictability of cerebrovascular ischemia associated with cervical spine manipulation therapy. Spine 2002;27:49–55.
3. Stevinson C, Ernst E. Risks associated with spinal manipulation. Am J Med 2002;112:566–70