Методът Шрот е разработен от Катерина Шрот, която въвежда новаторската си практика и иновативни физиотерапевтични коригиращи гръбнака упражнения още през 1920 г. Тя е първият физиотерапевт, който обръща внимание и въвежда корекцията на гръбначния стълб в трите равнини едновременно – 3D корекция. Интересен е фактът, че самата тя е имала сколиоза и е третирала, както пациенти, така и себе си. Последовател ѝ е нейната дъщеря Криста Ленерт-Шрот, която усъвършенства и описва метода в книги и учебни помагала.


По-късно д-р Мануел Риго усъвършенства учебната програма на метода Шрот и създава модификацията BSPTS - Barcelona Scoliosis Physical Therapy School. Методът Шрот е въведен за пръв път в България през 2014 г.


Методиката се базира на триизмерна корекция на тялото, правилно дишане, правилна позиция на таза и специфични упражнения, включително и на обучение на пациентите с цел да продължат лечението в домашни условия. В допълнение към силата на собствените мускули, Шрот разчита и на силата на гравитацията и силовото натоварване.Шрот методът е съвкупност от специализирани кинезитерапевтични процедури за деца над 8-годишна възраст с установена сколиоза до 40 градуса. Методът има доказан ефект за подобряване на възможностите и капацитета на тялото на деца и подрастващи с изкривявания на гръбначния стълб.


Моделът е базиран на закона на Hueter-Volkmann, който гласи че силите на натиск потискат растежа на костта, а силите на опън върху костта стимулират растежа ѝ. Приложено правилото при модела на сколиотичната стойка води до въпросното асиметрично натоварване на костите. В следствие на което се стига до асиметричен растеж и задълбочаване на клиновидната деформация на прешлените и дисковете. Това се смята за основната причина за прогресиране на изкривяването.


Целта на прилагания метод е чрез упражнения да се постигне максимална корекция на гръбначния стълб и торса в трите основни равнини. Във фронталната равнина преместване съответно в ляво или дясно, в зависимост от деформацията. В сагиталната равнина - формиране на нормални физиологични извивки като торалкална (гръдната) кифоза, лумбална и цервикална (шийната) лордоза. В напречната или транзверзална равнина – ротиране на прешлените и торса в обратната на кривината посока.


Патогенезата на сколиозата е неравномерен растеж на прешлените. Причината за този феномен все още не е напълно изяснена, поради което все още влиза в рубриката на идиопатичните деформитети.

 

Сколиоза е заболяване, което засяга и двата пола, но в по-висок процент се наблюдава при момичетата.  Изкривяването обикновено се забелязва при навлизането в пубертета. Това е периодът, описан като пик на растежа и е свързан с по-бърз темп на развитие на костите.


Преди започване на упражнения по методиката е необходимо да бъде направена рентгенография, с която да бъде определено с точност в градуси изкривяването.


В края на обучението пациентите получават програма с подробно описание на упражненията и добре онагледена с фотографии. След обучението упражненията с кинезитерапевт продължат под различна форма: в малки групи или по индивидуална схема. Препоръчително е извършването на контрол на прилаганите упражнения минимум веднъж месечно.


Физиотерапията не заменя необходимостта от назначена операция, а тя е част от цялостния процес на лечение. Шрот упражненията са подходящи и за деца, преминали хирургични интервенции, като се прилагат модифицирани упражнения, съобразени с постоперативното им състояние.


Шрот терапията се провежда както за деца над 8-годишна възраст, така и за възрастни пациенти със сколиоза и кифоза.