Калолечение или пелоидотерапия са синоними, които се използват за означаване на терапията с прилагане лечебна кал. Думата пелоид произхожда от гръцката дума „pelos” и означава кал, тиня, земя. Лечебната кал представлява природен продукт, формиран в рамките на стотици години и пряко зависещ от релефа, климата, флората и фауната на района, в който се образува.


Образуването на лечебни калища се осъществява с процес на утаяване на дъното на водоеми и крайморски, континентални реки, езера, в низинните и високопланински блата, както и в заливите на океани и морета.


Пелоидите съдържат важен компонент – биологично-активни вещества, които обуславят лечебното и физиологичното им действие. Част от тези вещества са различни ензими, хормоноподобни съединения, биогенни стимулатори, както и различни микроелементи – мед, йод, манган, стронций и други.Т. нар. биогенни стимулатори на Филатов се образуват в различни растения и имат за цел да ги предпазват от вредители. При гниенето на растения във водните наноси се натрупват тези вещества. Голяма част от тях са ненаситени мастни киселини – оксалова, янтарова, мравчена, канелена и други. Те оказват общо стимулиращо действие върху организма и се съдържат в пелоиди с органичен характер.


Пелоидите съдържат още антибиотични съставки, които произхождат от плесени, бактерии и гъбички, съдържащи се в лечебната кал.


Терапията с лечебна кал има няколко основни механизма на действие – термичен, механичен и химичен. Термичният фактор се обуславя от предварително загрятия пелоид, но без да води до чувство за парене при пациента. Характерно е, че калта има добра топлоемкост, като отдава бавно акумулираната топлина.


С изотопни методи през здрава кожа е установен обменът на йони както от пелоидът към кожата, така и обратно. През кожата преминават микроелемнти като сяра, фосфор, калций, йод, желязо и други. Паралелно с това навлизат още биогенни стимулатори, антибиотици, мастни киселини, ензими, витаминоподобни вещества и други.


Механичното действие на пелоидите се изразява в механичен натиск върху тъканите, дразнене на тактилните рецептори и ускоряване на венозния отток. При кална вана, поради значителното налягане се обременява сърдечносъдовата система, при повишаване на вътрегръдното налягане.


Всички тези фактори оказват специфично и неспецифично въздействие върху организма. При продецурите се дразнят различни рецептори, водещи до различни метаболитни, ендокринни, хуморални и неврорефлeкторни реакции.


Пелоидотерапията води до повишаване на въглехидратната, белтъчната и мастна обмяна. Същевременно се подобрява тъканното дишане и се активират някои ензимни реакции.


Ефектът върху имунната система се изразява в стимулиращото действие върху фагоцитозата, системата на комплемента и други компоненти на вродения имунитет като лизозима.


Чрез вноса на калциеви и фосфорни йони калолечението оказва благоприятно въздействие върху калциево-фосфорната обмяна, съответно се препоръчва за ускоряване на калусообразуването при счупвания на кости, както и за подобряване на проводимостта на периферните нерви.


Продължителното топлинно въздействие води до активна хиперемия (кръвонапълване), с отваряне на нови капиляри и подобряване на локалния възпалителен процес – съответно чрез повишена резорбция. Намалява отокът и болката в засегнатите места и се повишава регенерацията.


Важно действие е деактивиране на ензима, имащ отношение към разграждане на хиалуроновата киселина и хондроитин сулфата, които са основни градивни елементи на съединителната тъкан. При ревматоиден артрит и артрозна болест има повишена активност на ензима, което води до разрушаване на ставната тъкан. Поморийската кал има изразен потискащ ефект върху този ензим, а паралелно с това е богата на елемента сяра, който е градивен елемент за хрущяла и се резорбира в по-голямо количество от кожата в сравнение с приема през устата.


Следва продължение...


Библиография:
1. Физикална терапия – обща и специална част, Рязкова М., Кирова И., София, 2002г.
2. Основи на физикалната медицина, физикалната терапия и рехабилитацията, Колева И., част 2, София, 2015г.