Фрактурите на подбедрицата се дефинират като счупвания, възникващи на 5 см проксимално от долната ставна повърхност на тибията и 5 см дистално от горната ѝ ставна повърхност. Подкожното разположение на тибията е причина за честите открити фрактури в областта и възникването на периоперативни раневи усложнения. Рискът от развитието на компартмънт синдром в тази зона е най-голям, а фрактурите в проксималната и дистална част на тибията, често се оказват трудни за наместване.


Комплексите с упражнения винаги започват с раздвижване първо на малките стави, след което се преминава постепенно към по-големите.


Така при счупване на едната или по-рядко и на двете кости на подбедрицата, първо се започва с глезенната става. Правят се 12-14 сгъвания и разгъвания в ставата – наподобяващи шпиц и контрашпиц.От тилен лег (легнали по гръб) краката се разтварят до ширината на раменния пояс. Започва се с приближаване на пръстите едни към други, след което връщане в обратна позиция.


Друго подходящо упражнение е повдигане първо на единия крак нагоре, след което смъкване и повторение с другия крак. Възможно е упражнението да се изпълнява и с двата крака заедно, но при достатъчно добра коремна преса, в противен случай бързо настъпва умора и повторенията са недостатъчни.


Отново от тилен лег, при свити крака в колянната и тазобедрената става се изпълнява повдигане на таза от постелката. При повдигане се вдишва, а при смъкване – се издишва. Изпълняват се 8-10 повторения.


От седеж (стол, диван) се изпълняват махови движения в коленните стави. Важно е коленете да не се допират до пода. Тук повторенията могат да достигнат 30-40.


От стоеж или седеж друго подходящо упражнение към лечебния комплекс е описването на кръгове първо с единия крак, след което и с другия. Повторенията са 20-30 и се изпълняват в двете посоки. Друг вариант на това упражнение е изписването на азбуката с крака.


Добре е освен мускулите на долните крайници в комлекса да се включват и тези на торса, горните крайници и врата. Причината е, че движенията са значително ограничени, поради фрактурата, в сравнение с ежедневните дейности. В такъв случай дори и от седеж може да се изпълняват кръгови движения в двете посоки с главата. По отношение на раменния пояс подходящи се отново кръговите движения, които могат да се изпълняват с мах на ръката или движението да идва само от самото рамо.