Коремните мускули обграждат коремната кухина, като по този начин образуват нейните стени. Разполагат се между долния край на гръдния кош и горния край на тазовата кухина (таза). Коремните мускули се разделят на три групи, според своето разположение – предни, задни и странични.


Страничните коремни мускули са представени от три широки и плоски мускула – външен кос, вътрешен кос и напречен мускул. Сухожилията им образуват „влагалището“ на правия коремен мускул. При обединяването на сухожилията на едноименните мускули от срещуположните страни се образува т. нар. linea alba – бяла линия. Тази линия се разполага от края на гръдната кост до началото на срамната кост – по-конкретно връзката между двете части на срамната кост - симфизата.


Най-повърхностно се разполага външният кос мускул – obliquus externus abdominis. Непосредствено под него се разполага obliquus internus abdominis – вътрешен коремен мускул, а напречният – transversus abdominis се разполага най-дълбоко и е най-тънък.
Външният кос мускул започва от външната повърхност на последните 8 ребра и се залавя за хълбочната кост и linea alba. Напречният коремен мускул започва от последните 6 ребра и се залавя за широката сухожилна разтеглица за linea alba.Функцията на коремните мускули е разнообразна. Заедно с диафрагмата те образуват коремната преса. Огъването на тялото напред се осъществява при съкращение на предните и странични коремни мускули. Дърпайки гръдния кош надолу, коремните мускули са най-мощните допълнителни дихателни мускули за издишване.


Базово упражнение за страничните коремни мускули е наклон на тялото с гира или диск – двустранно: вляво и вдясно. Изпълняват се 3-4 серии, от 10-12 повторения на упражнениято. Друго подходящо упражнение е страничен планк, като в началото се започва с по-кратки изпълнения и по-големи почивки между тях и впоследствие се повишава времето за изпълнение на упражнението – от 1 до 2-3 минути.


Упражненията за страничните коремни мускули могат да бъдат комбинирани с такива за задните и предните коремни мускули. Препоръчително е да започвате тренировката с кардио упражнения, след което да се пристъпва към силовите упражнения. Завършването на тренировката също е препоръчително да бъде с кардио упражнения.