Централната нервна система (ЦНС) е част от нервната система на човек и включва главния и гръбначния мозък. Нарича се така, защото получава информация от всички части на тялото, обработва я, координира и контролира активностите на частите от тялото.
 
Увредите на ЦНС представляват части от главния или гръбначния мозък, които са засегнати от травма или заболяване. Те могат да бъдат причинени от травматичен момент при пътнотранспортно произшествие, падане или от заболявания като тумори, множествена склероза, инсулт и др.
 
Рехабилитацията след увреди на ЦНС е изключително важна за връщането на пострадалия към нормален живот и интегрирането му в обществото. 
 
Кинезитерапията намира особено важно място в цялостния процес на възстановяване на пациента.
 
В световен мащаб има няколко кинезитерапевтични (физиотерапевтични) концепции за работа с пациенти след увреда на ЦНС (инсулт, травматични увреди на централна нервна система и др.)
 
Концепцията Бобат е една от най- използваните концепции в световен мащаб в рехабилитацията на инсулт и за лечението на други неврологични дисфункции, както при възрастни, така и при деца.
 
Основателите на концепцията Бобат са съпрузите Д-р Карел Бобат и Берта Бобат. Д-р Бобат е лекар, докато Берта Бобат е физиотерапевт. И двамата са родени в Берлин съответно през 1906 г. И 1907 г. Напускат Берлин през 1938 г. и заминават за Лондон. Там Берта Бобат завършва обучението си като физиотерапевт през 1950 г. Д-р Бобат започва като лекар-педиатър и се насочва към лечението на деца с детска церебрална парализа.
 
До 1950 г. конвенционалното лечение на пациенти с неврологични дисфункции (инсулт, травма) взаимства доста от стандартната физиотерапия при ортопедични пациенти – счупвания, луксации и тн. Прилагали са се масаж, топлинни процедури, пасивни и активни техники и упражнения на уреди (клетка на Роше например).
 
През 1943 г. при Берта Бобат отишла известна художничка с претърпян инсулт, която не е имала никакъв ефект от конвенционалното физиотерапевтично лечение през 40-те години на миналия век. Берта Бобат се фокусирала върху засегнатата ръка и установила, че чрез определени захвати е можела да повлияе на повишения мускулен тонус и така да се подобри функционалността на ръката и извършването на определени движения.
NEWS_MORE_BOX
 
 
Берта Бобат създава уникална диагностика при неврологични пациенти, която дава тласък на физиотерапията като професия. Работейки заедно с д-р Бобат те създават концепцията Бобат. Д-р Бобат изучава, развива и прилага неврофизиологията през 50-те години на миналия век, за да изясни клинично случващите се процеси по време на приложението на тяхната революционна концепция по онова време.
 
Основните принципи на концепцията Бобат в рехабилитацията на пациенти с инсулт са няколко:
 
  • Постигане на нормална поза на тялото и добро подържане/контролиране на тази поза от страна на пациента (Постурален контрол).
  • Постигане на волеви и функционални активности. Пример: Да може пациентът самостоятелно да протегне ръка и да хване чаша с вода.
  • Постигане на нормални движения
 
Постуралният контрол или контролирането на позата на тялото означава пациентът да може да извършва движения срещу и с помощта на гравитацията. Особено важно при пациенти с инсулт или други увреди на централната нервна ситема е да може да контролира например промяната на положението от седеж до стоеж (Фиг. №1), слизането по стълби и други подобни обичайни ежедневни дейности. Друга важна цел, която трябва да се постигне в рехабилитацията на инсулт е способността на пациента да възстанови баланса (равновесието) си.

Примери за важността на възстановяването на баланса (равновесието):
 
  • При ходене по неравна повърхност или слизане по стълби, пациентът да може да запази изправена позиция след всяка една стъпка или казано по друг начин да запази позицията, която е заел с всяка една крачка или след всяко едно стъпало (Фиг. №2).
 
  • Пациент с инсулт се опитва да достигне нещо с ръката си което е далеч от него. Той трябва да се протегне, но тялото му трябва да бъде стабилно, за да извърши протягането на ръката си.
 
  • При навеждане напред например за достигане на предмет на земята, пациентът тряба да запази равновесие и да не падне напред. 
 
Концепцията Бобат е международно призната концепция за лечение на увреди на централна нервна система. В силно развитите страни от Западна Европа като Германия и Австрия е задължително физиотерапевтът да е преминал курс по тази концепция, за да може здравните каси да признаят проведеното лечение. Надяваме се в бъдеще това да се случва и в България.
 
 
(Фиг. №1) Концепцията Бобат - Подготовка за преминаване от седеж до стоеж
 
 
 
(Фиг. №2) Концепцията Бобат - стимулиране на изправен стоеж и подготовка за ходене