Регулирането и постигането на пълен контрол над дишането вече не е процедура, запазена само за практикуващите йога. То се превръща в първостепенна задача и за почитателите на фитнеса. И за тях обичайната техника „дишай-издишай“ вече отстъпва място на специфични дихателни движения, изискващи участието на точно определени мускулни групи. Според водещи фитнес инструктури новият модел за правилно дишане по време на тренировка има изключително важно значение за по-големи ползи от нея.

 

Своеобразен хит сред инструктурите и практикуващите фитнес по света през последните месеци са упражненията за правилно дишане по време на тренировка. В много от големите фитнес учреждения в САЩ дори се провеждат специални обучения сред потребителите за подобряване на дишането им. Според специалистите правилното дишане е аспект, на който твърде малко от трениращите отдават необходимото внимание. Те сичтат, че позитивната промяна в това отношение ще доведе до много по-задоволителни резултати от всяка тренировка.


 

По време на фитнес тренировка правилното дишане е това, при което раменете не се повдигат и спускат с всяко вдишване и издишване. Експертите съветват дихателните движения да се осъществяват основно с диафрагмата, което ще помогне за по-оптимално укрепване на мускулатурата и в допълнение ще намали риска от травми по време на тренировка.

 

Учестеното дишане при физическо натоварване е естествена реакция на организма за повишаване притока на кръв и кислород към мускулатурата и активиране на пълния й моментен потенциал. Същевременно с това обаче честото дишане води до бързо акумулиране на млечна киселина в мускулите и по-лесното им „изморяване“. Това е и причината за поява на характерната мускулна треска след натоварването. Бързото настъпване на умората е и причина за по-непълноценна тренировка. Нещата ще стоят по различен начин, ако се усвоят техниките за правилно дишане във фитнеса.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Според специалистите гръдното дишане с помощта на ребрените мускули трябва да има по-скоро допълваща роля при трениращите и те трябва да дишат основно чрез диафрагмата си. Това ще помогне за избягване движенията на раменете и няма да натоварва излишно мускулите на врата по време на тренировка. Така ползите от нея ще се концентрират основно върху тренирата мускулна група и ше се намали рискът от странични травми.

 

Диафрагменото дишане напоследък се препоръчва като способ за овладяване на нервното напрежения и релаксиране на съзнанието. Днес то се разглежда и като метод за подобряване ефекта от фитнеса. При това метод, който ненужно се подценява. Усвояването му от трениращите ще помогне за постигане на по-голяма издръжливост, забавяне настъпването на умора, а оттам и за достигане на по-добри резултати за мускулатурата.