Никой не оспорва редицата предимства на достатъчната хидратация на организма. Особено важна роля има приемът на достатъчно количество течности при активни спортисти.


Все по-голяма популярност придобива т. нар. водородна вода. Тя се получава при процес на електро-химично редуциране. Процес, при който вода от чешмата, включително минерални и изворни води се подлагат на електролиза. При нея водните молекули се разделят на водородни и кислородни. След обработка вкусът и мирисът си остават същите.


Водородът е химичен елемент с атомно число 1. Това е най-лекият от всички елементи и най-често срещащият се на земята. Среща се основно в комбинация с други елементи като кислород, въглерод и азот.Правени са проучвания в тази насоки, при които са сравнявани резултати при спортисти, които в рамките на месец пият вода от чешмата (или бутилирана минерална, изворна) и друга група, отново от спортисти, които приемат единствено водородна вода. При втората група е налице увеличение в нивото на антиоксидантните ензими и значително намаление на киселинността в урината.


Водородната вода е по-високо pH, което води до намаляване на киселинността на организма. Паралелно с това проявява антиоксидантна активност неутрализирайки хидроксилните радикали. Изследвания показват, че не само чешмяната, но и бутилираната вода са с киселинен характер. С най-висока киселинност са газираните напитки.


Намалява натрупването на млечна киселина в мускулите при претоварване като подпомага нейното извеждане. По-този начин се подобрява трофиката на мускула, по-бързото му възстановяване и предзпазване от последващи разтежение на сухожилията и мускулни крампи. Други позитиви са по-високата издръжливост и по-бързо възстановяване след интензивна тренировка.


По-лесното проникване на молекулите на водородната вода в клетката позволяват по-добра и ефективна хидратация, същевременно повишавайки метаболизма.


Богатата на водородни йони вода е с висок антиоксидантен потенциал, което има значение за неутрализиране на свободните радикали. Тяхното обезвреждане също оказва значение за по-бързото възстановяване след тренировка.


До окислително натоварване водят интензивните тренировки, замърсеният въздух, неправилното хранене, ултравиолетово лъчение, стресът и редица други фактори.