Целта на кинезитерапията е да се спре прогресията на деформацията и максимално коригиране на стойката. Задачите, които се залагат са изграждане на правилно положение на главата, раменния и тазовия пояс. При втора степен на сколиоза не се препоръчват упражнения с повишено огъване в гръбначния стълб, тъй като може да има обратен ефект – да се увеличат градусите на изкривяването.


Работи се в рамките на нормалната подвижност на гръбнака. Подходящи са силови упражнения – симетрични, асиметрични, изотонични, изометрични, които имат за цел възстановяване на статично-силовата издръжливост.


Важно значение има корекцията на неправилния двигателен навик за стойка и разрушване на патологичния двигателен навик за телодържане и създаване на нов правилен динамичен стереотип за правилна стойка.Подготвителната част от комплекса с упражнения включва изтегляне на тялото от стоеж. Изпълнява се с вдигане на ръцете максимално нагоре и изтегляне на тялото – прави се задържане 10 секунди (вдишване), след което издишване за 5 секунди. Изпълнява се 8 до 10 пъти.


Подходящо е ходене с ръце встрани – 4 стъпки (на пръсти), след което ръце до тялото и 4 стъпки на цяло стъпало. По подобен начин упражнението се изпълнява и с ръце назад. Правят се 7-8 повторения и се диша нормално.


Клековете също са подходящи, като се правят при приклякане – ръцете встрани, след което при изправяне се връщат в обратна позиция.


Към основната част с упражнения, след предварителната подготовка се включва гимнастика за мобилизация на гръбначния стълб, разтягане на мускулите на торса, подобряване на мускулната сила. Активно участва раменният пояс и крайниците.


За разтягане и подобряване мобилизацията на гръбнака са подходящи няколко упражнения от стоеж. С бавен темп се изпълнява едновременно повдигане на лявата ръка във венец над главата и на дясната зад гърба с дланите навън. След което се изпълнява в противоположна посока. Важно е тялото да не се отклонява от линията на гръбнака. Правят се 7-8 повторения.


От стоеж и сключени зад главата пръсти лявата предишница се поставя върху главата, а дясна ръка тегли в десен наклон. След което тялото се връща в изправена позиция и се извършва противоположното движение. Главата е фиксирана от ръката и тазът не се мести. Правят се отново 7-8 до 10 повторения.


Следва продължение...


Библиография:
Специализирани кинезитерапевтични програми при гръбначни изкривявания, Митова Ст., Благоевград, 2018 г.