Клековете позволяват едновременното натоварване на мускулите на седалището и бедрата. Друго предимство е, че се изпълняват навсякъде, без да изискват задъжителното използване на уреди. Същевременно за изключително ефективни, в случаите, в които се изпълняват правилно.


За оптимални резултати е необходимо следването на няколко основни правила, включващи позицията на тялото, брой повторения и съответните почивки между тях, както и смяна позицията на краката.


Главата се държи изправена с поглед, гледащ напред. Гърбът е изправен – в неутрална позиция. В противен случай може да се натовари допълнително, което от своя страна води до по-бърза умора или по-неприятни резултати като претоварване, водещо до болка и скованост. За изправяне и поддържане на позицията на гърба отношение има и коремната преса – коремните мускули се стягат.Ръцете могат да бъдат поставени на кръста, да бъдат изнесени напред или да са поставени зад тила. Най-препоръчваната техника от повечето фитнес инструктури е ръцете да се изнасят напред – успоредно на пода.


Ефективността на клековете се определя и от ъгълът, който се сключва между бедрата и подбедриците – той трябва да бъде 90 градуса. Или казано по друг начин бедрата трябва да бъдат упоредни на пода. Ако този ъгъл е по-голям ефективността на повторенията се намалява.


Позицията на краката определя и натоварването на съответата група мускули. Така например при събрани крака се натоварват повече седалищните мускули, а при по-голям разкрач – повече се натоварва бедрената мускулатура. За натоварване на прасците са подходящи клековете с изнасяне на единия крак напред.


При клековете е от значение избутването назад да идва от седалищните мускули. Последващото изправяне е от значение да бъде без навеждане напред или с промяна на местоположението.


Друг важен елемент за правилно изпълнение на упражнението е дишането, което често се подценява или забравя. В началото на приклякането се поема въздух, а издишането започва с връщане към начална позиция.


След изграждането на добра техника е подходящо и включването на тежести за изпълнение на клековете. Има различни вариации - с дъмбели, щанга зад врата, преден клек, клек с щанга над главата и други.