Травмите в колянната става са доста чести в нашето ежедневие. Болка, чувствана в коляното например след травма нормално предполага локална лезия (увреда). Изключение има, когато болката е предадена:

 

 • Ако се усеща отпред на коляното - от структури на лумбалния дял на гръбначния стълб (кръста) на ниво втори - трети лумбален прешлен (L2/L3);
 • Ако болката се усеща отзад на коляното от структури на ниво първи - втори опашни прешлени (S1/S2);
 • Ако болката се усеща латерално на коляното от ниво четвърти - пети лумбален прешлени (L4/L5).

В коляната става съществува особеност при травма, която не се проявява при тазобедрената става или раменната става. Няколко часа след ставната увреда или лигаментарна увреда (увреда на връзковия апарат) с определена тежест се развива следтравматична реакция на ставната капсула, т.е. получава се клинична картина на травматичен артрит (възпаление на ставата), който от следващия ден ще доминира в клиничната картина (състоянието на увредата).


 

Увредата на медиалната (вътрешната) колатерална връзка в коляното причинява вторично възпаление на ставната капсула и оттам това възпаление доминира върху симптоматиката на травмираното коляно.

 

При функционално изследване на колянната става при прилагане на пасивен валгусен стрес тест се открива болезненост от вътрешната страна на коляното, което насочва специалиста за увреда на медиалната колатерална връзка. Кракът на пациента е леко сгънат и отпуснат при изпълнението на теста.

 

В статията се фокусираме основно върху увредата и кинезитерапията на медиалната колатерална връзка и затова няма да споменем другите необходими тестове, които са задължителни за изследване на други структури в коляното като менисците, предна и задна кръстни връзки и др.

 

Лезия на на медиалната колатерална връзка може да се получи на три различни места:
    • Най-често на ставната междина;
    • Или частта откъм подбедрицата;
    • Или откъм бедрената кост.

 

Основната разлика в анамнезата на лигаментарна увреда и на менискална лезия (примерно тип “ведро”) е моменталната загуба на функция при менискална лезия, докато загубата на функция при лигаментарна увреда се получава след няколко часа.

 

Каква е кинезитерапията при увреда на медиална колатерална връзка?

 

Съществуват различни подходи в зависимост от опита и натрупаните знания от конкретния кинезитерапевт (рехабилитатор, физиотерапевт). Прилагат се различни средства като криотерапия, масаж, приложение на еластичен и нееластичен тейпинг, мекотъканни мобилизации, PNF и др. На вашето внимание ще представим примерна схема за кинезитерапия по методиката на Д-р Джеймс Сириакс (английски ортопед, наричан Айнщайн на ортопедичната медицина):

 

Кинезитерапия на медиална колатерална връзка в остра фаза:

 

 • Прогресивна дълбока транзверзална фрикция (ДТФ) от две позиции (при сгънато и при разгънато коляно, флексия и екстензия):
 • Във възможно най-голяма флексия и екстензия съответно;
 • Терапията през първата седмица е всеки ден; от втората седмица  3 пъти/седмично.
 • Внимателна активна мобилизация. Може да се включи принципа на ирадиация от PNF;
 • От подострата фаза вкл. проприоцепция.

 

Терапия на хронична лезия на медиалната колатерална връзка:

 

 • Първа процедура
 • 10' ДТФ в екстензия;
 • Манипулация в екстензия и външна ротация;
 • 10' ДТФ във флексия;
 • Манипулация във флексия;
 • Пациентът се инструктира да подържа крайните обеми на флексия и екстензия;
 • От втората процедура
 • 15'ДТФ;
 • 2-3 пъти/седмично;
 • Проприоцептивни упражнения

Не забравяйте, че всеки един пациент реагира различно на приложеното лечение. Наша задача е да модифицираме терапията и да променяме техниките, които не работят, за да скъсим периода на възстановяване на пациента.