Болката в рамото (рамената) понякога е доста остра и толкова силна, че човек не може да си вдигне ръката над нивото на главата, а дори и по надолу.
 
Много голяма част от хората, потърсили помощ от специалист при остра болка в рамото, имат клинични признаци на притискане на структурите на раменната става (сухожилия, бурси и др.) в самата нея или възпаления на мускулите стабилизиращи раменната става.
 
Това може да е т.нар. „субакромиален импинджмънт синдром” (СИС) или “синдром на притискане” в областта раменната става. Той се характеризира с болка при движения на ръката най-често още под нивото на рамото.
 
Раменният комплекс е една от най-засегнатите области в човешкото тяло не само при спортни дейности, но и при такива, свързани с работната среда на пациентите, при претоварване или липса на движение в раменния комплекс, както и вследствие на дегенерации в областта, свързани с възрастта.
 
В механизма на развитие на импинджмънт синдрома на раменната става основно влияят механичните (външни) и дегенеративните (вътрешни) фактори.
 
Външните фактори често се свързват с нарушения в позата на тялото (изкривявания), мускулен дисбаланс, както и нарушен нервно-мускулен контрол на мускулите, които стабилизират раменната става (т.н ротаторен маншон), както и на мускулите, които стабилизират лопатката.
 
Към външните фактори спадат още травматичните увреди на сухожилията и стабилизиращите структури в рамото, получени при падане или друг инцидент.
 
Увредите от претоварване се получават от често повтарящи се движения, като повдигане, дърпане, тласкане и хвърляне, от неправилна техника при спортисти, неправилна ергономична среда на работното място и др., които също спадат към външните фактори.
 
Вътрешните фактори са свързани с намалено кръвоснабдяване, износване и дегенерация на сухожилията вследствие на възрастови изменения, както и с тяхното калциране (втвърдяване). Вътрешните фактори включват и структурни аномалии в областта на свода на раменната става.
 
Импинджмънт синдромът има голям социално-икономически ефект върху работоспособността на човека. Проблеми с проприорецепцията и двигателния контрол на мускулите стабилизиращи раменната става (т.нар. "ротаторен маншон"), делтоидния мускул, мускулна нестабилност на лопатката, слаби и скъсени мускули в областта на раменния комплекс, са сред най-честите причини за притискане на структурите на раменната става.
 
Импинджмънт синдромът като част от мускулно-скелетните дисфункции е един от най-честите здравословни проблеми, свързани с работното място, битовите дейности и спорта. Голяма част от работещите в целия Европейски съюз (ЕС) през немалка част от работното си време извършват множество повтарящи се движения с горния крайник и дланта.
NEWS_MORE_BOX
 
 
Това е една от основните причини кинезитерапията (физиотерапията) да бъде един от първите методи за консервативно лечение на импинджмънт синдром чрез намаляване на отока, възпалението, дразненето в областта на притискане и подобряване на баланса на мускулите работещи в областта на раменния комплекс.
 
Кинезитерапията (физиотерапията) е доказала на световно ниво и в ЕС, че когато бъде приложена навреме, постига значително подобрение при мускулно- скелетните дисфункции и в частност импинджмънт синдрома, което е научно доказано и обосновано, а също така и абсолютно необходимо лечение.
 
От първостепенно значение е правилно снетата анамнеза (история на проблема) от пациента и коректно изпълнена функционална диагностика. От терапевтична гледна точка на първо място е овладяване на възпалението и отока в областта чрез поставяне на апликации от кинезиотейпинг метод.
 
При остра болка и положителни тестове за увреда на мускулите е показано използването на дълбока транзверзална фрикция по методиката на Д-р Сириакс за намаляване на болката и възпалението в сухожилията на мускулите в раменната става.
 
След преминаване на острия период приложение намира мануалната терапия и по-точно техники от концепцията „Мълиган”. Целта е подобряване на биомеханиката на раменната става и постигане на безболезнени движения при вдигане на ръката над нивото на главата.
 
Важно значение има стабилизирането на мускулното действие в областта на целия раменен пояс, което включва раменната става, лопатката и не на последно място горната част на човешкото тяло.
 
За постигането на това, важно значение имат принципите и техниките от концепцията ПНМУ (проприоцептивно нервно-мускулно улесняване), която е една от най-старите методики от кинезитерапията, успешно използвана при лечение на мускулно-скелетни проблеми в човешкото тяло.