Болката в областта на капачката (т.нар. патело-феморален синдром) е често срещано оплакване в нашата кинезитерапевтична практика. Среща се както при професионални спортисти, така и при нетрениращи. Няколко фактора се предполага, че могат да предизвикат болкова симптоматика, а това са:

 

 • Мускулен дисбаланс, свързан с две от главите на четириглавия мускул на бедрото (m. quadriceps femoris) - m. vastus lateralis и m. vastus medialis и по-специално m.vastus medialis obliqus. Най-често дисбалансът е свързан със слабост и неправилна активация на m. vastus medialis и повишен тонус на m. vastus lateralis;
 • Претоварване в областта на коляното, свързано с неправилна биомеханика на колянната става и т.н. медиален колапс на коляното;
 • Травми в областта коляното, свързани с луксация на капачката (излизане на капачката от анатомичната ѝ позиция в областта на коляното);
 • Слабост на правата глава на четириглавия мускул на бедрото (m. rectus femoris);
 • Проблеми с хрущяла в областта на капачката;
 • Намалена мобилност на долния крайник.

Всички те водят до стрес в областта на коляното и по-точно на капачката.


 

Жените страдат по-често от мъжете от пателофеморален синдром. Причина за това са анатомичните разлики при мъжа и жената, свързани например с по-широкия таз, нервно-мускулни особености и др. Направено научно изследване показва, че болките в областта на капачката са свързани и с мускулна слабост в областта на едноименната тазобедрена става. Основните мускули, които се засягат са седалищните мускули, например големия, средния и малкия седалищни мускули (mm. Gluteus maximus, medius, minimus).

 

Слабостта на описаните по-горе мускули води до нарушен биомеханичен контрол в областта на коляното и появата на т.нар. медиален колапс, който е предпоставка и за възникване на болка в капачката. 
 
Намерени са категорични доказателстава, че има намалена мускулна сила в почти всички мускули в областта на тазобедрената става отстрана на засегнатото коляно. Намалената мускулна сила директно влияе върху стабилността на крака и натоварва значително, както тазобедрената става, така и колянната става, променя се кинематиката в областта на долния крайник. Намалената двигателна активност, свързана предимно с работа на бюро в офисите е една от причините за появата на болка в коляното и тазобедрената стави.

 

От нашата физиотерапевтична практика добър ефект имат:

 

 • Упражненията за засилване на седалищната мускулатура;
 • Упражненията за засилване на m. vastus medialis и по-специално m.vastus medialis obliqus;
 • Мекотъканни техники за намаляване тонуса на m. vastus lateralis;
 • Приложението на еластичен тейпинг метод (кинезиотейпинг метод, кинематик тейпинг метод); 
 • Приложение на нееластичн тейпинг метос (спорт тейпинг);
 • Принципи и техники от концепцията проприоцептивно нервномускулно улесняване (ПНУ, PNF).

 

 

Фиг. 1, Приложение на кинезиотейпинг метод при пателофеморален синдром