Болките в гърба са чести в нашето забързано ежедневие. Развитието на IT сектора и все по-честото заседяване пред компютъра може да провокира болки между лопатките и гърба като цяло. Често болката се чувства, както отпред на гръдния кош, така и отстрани на ребрата.

 

Болките в зоната на гърба и гръдния кош обаче много по-често произлизат от вътрешните органи, отколкото от гръбначния стълб.
Затова правилно снетата история на проблема или анамнеза може да ни насочи дали болката се дължи на вътрешните органи или на неправилна поза, неправилно извършено движение или активност например във фитнеса или в офиса. 


 

Последващото функционално изследване е важно за различаване на това дали болката в гърба произлиза от врата, от вътрешните органи или от структурите в областта на торакалния дял.

 

Според известния в миналото английски ортопед-хирург Джеймс Сириакс гръдният дял на гръбначния стълб или т.нар. торкален дял може да бъде разделен условно на три части при функционално изследване: 

 

  • Първите два прешлена от торакалния дял (Тh1и Тh2) много често при изследване се обхващат при изследване на шийния дял на гръбначния стълб и често са свързани с проблеми във врата.
  • Торакалният дял започва от Тh3 или третия торакален прешлен.
  • Болка между третия и шестия торакални прешлени често произлиза от врата или шийния дял на гръбначния стълб. Ако изследването на врата е негативно, се насочваме към изследване на торакалния дял. Един тест обаче винаги ни насочва, че проблемът е в торкалния дял -  болката при дълбоко вдишване.
  • Изследването от Тh6 до Th12 включва активни, пасивни, както и движения на торакалния дял срещу съпротивление. При пасивните ротации се добавя допълнително навеждане на главата надолу (флексия на врата) за установяване на наличието на дискова протрузия или проблем със ставите образувани между ребрата и торакалните прешлени. Болка при тестовете срещу съпротивление могат да ни насочат към мускулен проблем или вероятно счупване при история за падане например. Не забравяйте да се консултирате с подходящ специалист преди извършването на каквито и да е терапевтични техники.

 

Какво може да помогне кинезитерапията при подобен род проблеми?

Почти винаги, ако няма контраиндикации терапията, е мобилизационни / манипулационни техники и профилактична стратегия за превенция на проблемите в гърба.

 

NEWS_MORE_BOX

 

 

От контраиндикациите, при които не се правят манипулационни техники, са приемът на антикоагуланти (препарати за разреждане на кръвта), остепоротични пациенти или положителни симптоми за сериозно притискане на гръбначния мозък (+ положителен рефлекс на Бабински.)

 

Как точно се намира нивото, върху което трябва да се въздейства?

За да открием къде точно трябва да се въздейства трябва да извършим пружиниращ натиск върху предполагаем бодилков израстък на прешлена, където очакваме да има болкова симптоматика. Ако нашият натиск провокира болка там, е проблемът. Той може да съществува обаче на няколко нива т.е. три поредни прешлена. Обикновено терапевтичното въздействие се осъществява върху бодилковия израстък на съседния по-ниско разположен прешлен, ако проблемът е на едно ниво.

 

Често използваме няколко основни техники за въздействие, както и няколко алтернативни варианта. Едната от тях е техниката с “централен натиск” (англ. Central pressure). Другата често използвана техника е т.нар. “ротационно-екстензионна” или манипулация с кръстосани ръце (англ. Rotation-extension или crossed hands) Фиг.1. 

 

 

Фиг. 1 Ротационно - екстензионна техника или техника с кръстосани ръце.

 

При всички техники е строго препоръчително да се извършват под тракция или разтягане на гръбначния стълб. След всяка извършена техника се прави ретестуване, което ни показва дали с конкретната техника сме имали успех. Ако отговорът е ДА, продължаваме с нея, докато има ефект от нея. Ако отговорът е НЕ, сменяме техниката до постигане на положителен ефект.

 

Не забравяйте, че предварителното функционално изследване предхожда, каквито и да е техники. Консултацията с квалифициран специалист е задължителна.