В края на 19 век руският невролог, неврофизиолог и психиатър Владимир Бехтерев дава клинично описание на болестта. Пръв отделя заболяването като самостоятелна нозологична единица. Болестта е позната още и като Анкилозиращ спондилит.

 

Основна характеристика на патологичния процес при болестта на Бехтерев е склонността към бързо настъпване на вкалцяване на връзковия апарат в гръбначния стълб и по-точно образуването на т. нар. “костни мостове” (Фиг. 1) между прешлените. В периферията на телата на прешлените се образуват костни мостове между телата им, които на рентгенова снимка изглеждат като „бамбукова пръчка”. Същият процес засяга и задната колона на гръбначния стълб. Това прави гръбначния стълб изключително скован и полуподвижен. Много често сакроилиачните стави, които са връзката на гръбначния стълб с таза са изцяло неподвижни и напълно нефункционални. Естествено достигането на сковаването е постепенен процес и зависи индивидуално. 


 

Какви са възможностите на кинезитерапията за справяне с последствията от болестта?

В по-редки случаи, но не толкова, са въвлечени и периферни стави като раменната и тазобедрената.
 
Мъжете са по-засегнати от жените като заболяването се появява в сравнително млада възраст от 20 до 40 години. След 40-годишна възраст се появява значително по-рядко.

 

 

 

Фиг. 1 Образуване на костни мостове в шийния дял

на гръбначни стълб при пациент с Бехтерев

 

Двигателната активност на човек се намалява постепенно и с прогресирането на болестта гръбначният стълб на човек губи своята подвижност и еластичност. Тялото на човек е доста сковано и почти всички движения в човешките стави са ограничени. Особено засегнати са шийният, гръбният и лумбалният дял на гръбначния стълб. Движенията в раменните и тазобедрените стави могат да са ограничени в значителна степен. 

 

Основна цел на кинезитерапията (физиотерапията) е недопускането или спиране развитието на ограниченията в движенията във всяка една става, а оттам поддържане на нормална двигателна активност.

 

Често при функционално изследване на пациенти с болестта на Бехтерев се откриват следните структурни и функционални промени по отношение на мускулно-скелетната система:

 

  • Пациентът има увеличена гръбначна кифоза в зоната на гръдния дял на гръбначния стълб, тоест пациентът е силно прегърбен.

Наличие на скованост в целия труп на пациента. Пациентът трудно може да изправи гърба активно поради образуваните костни мостове между прешлените (в по-напредналите случаи). Поради тази принудителна стойка, най-голяма aктивност имат мускулите сгъвачи на тялото, а разгъвачите са изключително неактивни и предполагаемо слаби. А те са едни от основните мускули поддържащи изправения стоеж на човек.

  • Пациентът има сериозно ограничени възможности да завърта главата си настрани и в двете посоки. Тази ограничена подвижност води до скованост на мускулите в зоната на врата, поява на активни тригерни точки в мускулите, намалена плъзгателна способност на отделните мускулни слоеве. Намалена подвижност, съответно и на мускулната фасция, а оттам и скованост.
  • Пациентът има силно ограничена подвижност на тазобедрената става, както при ротациите, така и при отвеждането на крака и сгъването му. Генерално погледнато се случват същите промени в мускулната тъкан и във фасцията, както при врата. Пациентът поради сгъната и прегърбена поза в тялото не може да използва правилно мускулите разгъвачи в тазобедрената става, което силно намалява способността за добра опора при ходене.
  • Походката е нарушена поради описаните проблеми в тазобедрената става и тялото. По време на опорната фаза на ходенето пациентът трудно използва т.нар. екстензорен механизъм на тялото, който е отговорен за изправения стоеж, за ефективното изпълнение на различни активности като ставане и сядане и др.
NEWS_MORE_BOX

 


Основното нещо, което пациентите с Бехтерев трябва да осъзнаят е, че движението за тях е от изключително значение. Без движение те са силно изложени на риск от скованост и последващите от това негативни последици.

 

Кинезитерапията предлага много средства, с които да се справи с проблема. Както с пасивни методи като масаж, сухи игли (dry needling), мекотъканни мобилизации, миофасциални техники, повлияващи тригерните точки в мускулите и т.нар., така и с активни средства. Под активни се има предвид, че пациентът е този, който работи, а не терапевтът.

 

От активните средства има много добре познати методи, концепции и подходи за лечение на нервно-мускулни дисфункции от различен произход като:

 

  • Проприоцептивно нервномускулно улеснение (PNF);
  • Концепцията Бобат (Bobath);
  • Динамична нервномускулна стабилизация (DNS). 

 

На първо място обаче кинезитерапевтът е длъжен да направи коректна функционална диагностика, която да го насочи към засегнатите мускулни групи, критичните зони по отношение на правилната композиция на тялото и т.н.


Средствата за лечение следват функционалното изследване. Готови протоколи за лечение няма, всичко е индивидуално.


*Статията не засяга медикаментозното лечение и не отменя съвместната работа между различните медицински специалисти. Статията няма за цел да пропусне и други съществуващи немедикаментозни, но чисто кинезитерапевтични средства за повлияване на болестта на Бехтерев