Под периферни нерви разбираме всчики нерви, излизащи от гръбначния стълб като седалищния, бедрения, медианния.
 
Човекът в ежедневието си извършва множество движения, при които нервната система е отпусната или обтегната. Ако погледнем танцьорите или спортистите това е очевидно. Нервната система провежда не само импулси към мускулите, но тя трябва да се адаптира и механично към движенията, които изискват значителен обем на движение на горните или доните крайници, гръбначния стълб, например при една балерина.
 
Каналът, в който минава гръбначният мозък например може да си променя дължината при навеждане от 5 до 9см, а при хипермобилни хора и повече. Това означава, че нервната система трябва да се адаптира като се удължи. Сгъването и разгъването на лакътя е едно от най-честите движения в нашето ежедневие. В комбинация със сгъване и разгъване на китката това води до удължаване с около 20% на медианния нерв.
 
По същество цялата нервна система е непрекъсната структура и тя се движи и плъзга в организма. Не е трудно да си представим, че при травма и последвало кръвонасядане, белег след операция, възпаление около нерва може да има вредни последици като притискане на самия нерв, нарушена плъзгателна способност, които могат да доведат до болка. 
 
Мобилизацията на периферен нерв е метод за консервативно лечение и диагностика на заболявания на нервната тъкан. Обосновката за използването на мобилизация на периферните нерви при лечение на мускулно-скелетни проблеми се основава на сериозни научни проучвания, които показват висока ефикасност на процедурите за невромобилизация. Тази физиотерапевтична / кинезитерапевтична методика за лечение на периферни нерви все още не е толкова популярна в България . 
 
Концепцията за мобилизация на периферните нерви първоначално се основава на научните изследвания на световноизвестните кинезитерапевти (физиотерапевти), Майкъл Шаклок и Дейвид Бътлър. През последните 20 години, водещи изследователи като д-р Мишел Копиетърс и д-р Алф Брийф извършват допълнителни научни изследвания в подкрепа на хипотезата си, че  нервната тъкан също изисква нормална плъзгателност в човешкото тяло, за да може да изпълнява своята функция напълно безболезнено. 
NEWS_MORE_BOX
 
 
Нервите, които контролират нашите мускули и движения, излизат най-общо казано от гръбначния ни стълб. От него те се разклоняват по тялото, ръцете и краката и контролират фините движения на ръцете, тонуса и силата на мускулите и се наричат периферни нерви. Те имат определено място в тялото, еластични са и имат способност да се движат свободно при сгъване. Ако нервите не бяха еластични и не се плъзгат, то при сгъване на лакътя биха се разкъсали.
 
Например, ако нервът бъде травмиран при удар в лакътната област, той става чувствителен на механичните движения, които се извършват при сгъване и разгъване на лакътната става. При травма и кръвонасядане в лакътната област, кръвта действа слепващо на тъканите и така намалява подвижността и на нервите минаващи в зоната на травмата. Точно това може да доведе до механично притискане и намаляване на подвижността на нервите и съответно до болка, изтръпване и друга неврологична симптоматика.
 
Всеки един от нашите нерви има способност да се удължава, за да може да се придвижва свободно при сгъване на определена става или на тялото ни като цяло.
 
Мобилизацията на периферните нерви представлява, най-общо казано, внимателно придвижване на съответния увреден нерв в зоната, където се е случило това. Специфичните движения стимулират подобряването на кръвообращението към нерва. По този начин се намалява болката в областта и се подобряват функционалните движения на нерва (Фиг. 1). 
 
          
Фиг. 1 Техники за самостоятелна мобилизация на медианния и радиалния нерв
 
Преди използването на техники за подобряване на плъзгателността на нервната система се извършват специализирани тестове - тестове за невродинамика. Тези тестове оценяват способността на нервната тъкан да се плъзга по време на нормални движения, например на горните или долните крайници, тялото и главата, и като цяло оценяват тяхната мобилност и чувствителност към механичен стрес.
 
“Подходящо използване на невромобилизационни техники зависи от отлично познаване на нормална и патологична анатомия, различията между отделните етиологични фактори, развитието на болестта и промяната на симптоматиката." Майкъл Шаклок
 
Мобилизационните техники са основно два вида - плъзгателни и обтягащи техники. 
 
Мобилизацията на периферните нерви е особено подходяща за хората, практикуващи седяща професия, тъй като тя води до значителна скованост на мускулите, а оттам и до проблеми с периферните нерви и намалената им функционална подвижност.
 
От няколко години “Мобилизацията на периферните нерви” е заложена в програмата на обучение на студенти по специалност “Кинезитерапия”