Еластичният тейп се въвежда от японския хиропрактик и приложен кинезиолог д-р Кензо Касе. Кензо Касе е изобретил самозалепващия се еластичен тейп през 70-те години на миналия век, виждайки недостатъците на приложението на нееластичния, познат още като спортен/класически (Фиг.1). Последният се използва предимно за относително ограничваване и превенция на пасивните структури в дадена става, при което често се получава нарушение на циркулацията и метаболитните процеси в зоната на приложение и проблеми за кожата. Методът придобива популярното име кинезиотейпинг метод.

 

Кинезиотейпингът на д-р Касе е известен със стимулирането на оздравителните процеси в тялото чрез подобряване на кръвния ток и лимфния дренаж.


 

Д-р Касе дава тласък на приложението на еластичния тейп в съвременната рехабилитационна медицина (Фиг. 2). Мускулно-скелетните проблеми при спортисти и неспортуващи хора показват по-бързо подобрение, резултатът от лечението се запазва по-дълго при приложението на еластичния тейп. Интегрирането на метода в съвременната ортопедична мануална терапия дава тласък на концепцията Кинематик тейпинг. 

 

 

 
Фиг. 1 Приложение на нееластичен тейп при навяхване на глезен

 

Кинематик тейпингът комбинира предимствата от приложението на тейп, и по специално еластичен тейп, в съчетание с принципите на функционалното изследване и терапия в мануалната медицина. Коминирането на тези принципи води до повишена ефективност на приложените апликации на кинематик тейпинг.

 

NEWS_MORE_BOX

 

 

Аналогично на ортопедичната мануална терапия в Кинематик тейпинг методът са интегрирани следните 5 основни стълба:

 

1. Клиничино мислене. Адекватно приложен анализ и съставяне на хипотеза за откриване източника на болка и дисфункция, причиняваща нервно-мускулноскелетната дисфункция при пациента.
2. Тестуване. Приложение на валидни и адекватни тестове, насочени към откриване източника на болка, аналогично на тестуването в ортопедичната мануална терапия.
3. Съчетание на апликации от кинематик тейпинг с пасивни мобилизационни/ манипулационни техники от мануалната терапия, както и активни упражнения.
4. Функционално приложение за най-слабите звена в нервно-мускулноскелетната верига, като след всяка апликация се прилага ретестуване на проблема.
5. Приложението на кинематик тейпинг трябва да намали болката, да подобри обема на движение в дадена става например, да подобри контрола върху движението.

   

 

   

 

Фиг. 2 Приложение на кинезиотейпинг метод за подобряване циркулацията

на кръвта и лимфата след травма и последвала операция при пациент.

Виждат се разликите след приложението на кинезиотейп.


Какви са целите на приложение на кинематик тейпинг?

 

1. Подобрение на артериалния кръвоток (предложен за първи път в кинезиотейпинг метода), както и стимулация на лимфния дренаж (предложен за първи път в кинезиотейпинг метода);
2. Стимулиране на мобилизацията на сраствания след оперативни белези и др.;
3. Релаксация на хиперактивни мускули;
4. Намаляване и превенция на болезнеността и раздразнението в мускула;
5. Улесняване на възстановяването на мускула;
6. Намаляване на болката в дадена става, чрез ограничаване на движенията, провокиращи болка;
7. Увеличаване на безболезнения обем на движение;
8. Улесняване на безболезнения обем на движение при възстановяване от неврологични заболявания.

 

Кинематик тейпингът е важно средство в обширния терапевтичен спектър на физиотерапевтите (познати като кинезитерапевти и рехабилитатори в България). Физиотерапевтите третират функционални проблеми, а не диагнози. Пример: петима пациенти с една диагноза могат да имат пет различни функционални проблема. Всяка една терапия трябва да бъде индивидуално ориентирана. Кинезитерапията може да включва в себе си както пасивни движения и стречинг техники, активни упражнения, така и други процедури като криотерапия и т.н. Тейпингът е допълнително средство, което позволява по-добро движение, по-добра тренировка и по-добра функциониране на дадена става, мускул и т.н. (Фиг. 3)

 

 


Фиг. 3 Приложение на Кинематик тейпинг при болезнена външна ротация в раменната става


Инвентор на кинематик тейпингът е физиотерапевтът Джон Лангендоен, който завършва физиотерапия в Ротердам през 1976 г. Tой е международен преподавател по мануална терапия (концепцията Maitland). В работата си с много спортни отбори (Корейския национален отбор по футбол през 2002 г., отбора на Русия по хокей на лед и много други) експериментира с много спортисти, поставяйки функиционален тейп в процеса на възстановяването им. 
Комбинацията от еластичен тейп и традиционните средства на спортната физиотерапия (позната повече като кинезитерапия в България) и мануалната терапия води до създаването на нов метод “функционален тейпинг с еластичен тейп” - Кинематик тейпинг.