Едно от основните изисквания за поддържане на здравословен начин на живот е добрата физическа активност. Ходенето пеш е най-лесната, достъпна и приятна форма на физическо натоварване, която можем да си позволим. Достатъчно ли е обаче да разчитаме само на него, за да си осигурим необходимата ежедневна физическа активност? Интересно проучване сред експерти в областта показва, че според 80% от тях ходенето е достатъчно натоварващо занимание. И аргументират твърдението си със съответните факти.

 

Ходенето пеш със средна скoрост от поне 5 км/ч може да подсигури всички ползи, асоциирани с препоръчителната физическа активност. За целта обаче се изисква да се движим достатъчно дълго – поне 15 минути, с постоянно темпо и да повтаряме заниманието поне два пъти дневно. Допълнителни ползи носят повечето дневни повторения и поддържането на по-висока средна скорост.


 

От голямо значение за ползите от ходенето пеш е типът на терена, през който вървим. Ако е пресечен, например в парк или планина, и особено ако изисква ползването на помощни щеки, то ползите са още по-големи, а натоварването ще ангажира не само долната част на тялото, т.е. ще бъде по-комплексно. В този аспект дори не се налага ходенето да се провежда на открито – много добра работа ще свърши ползването на пътечка във фитнеса.

 

По-подробното вглеждане в ползите от отделните типове физическа активност показва, че ходенето е сред най-малко натоварващите. То води до трикратно увеличаване на нормалната метаболитна активност на тялото, регистрирана в състояние на покой. За сравнение, бягането ускорява тази активност над 7 пъти. Така, за постигане на ефекта от 1 минута бягане е необходимо да вървим пеш над 3 минути. При достатъчно постоянство обаче и при отделяне на достатъчно време ползите от двете активности може да бъдат съизмерими. Ходенето може да осигури съответната превенция на хроничните проблеми, асоциирани със залежаването, а в допълнение рискът от физически травми е минимален.

 

NEWS_MORE_BOX

 

Статистическите данни сочат, че обикновеният човек ходи пеш около 30 минути дневно и това съставлява около 40% от общата му физическа активност за деня. На фона на данните от миналото, днес ходим пеш над 10 пъти по-малко, отколкото преди настъпването на индустриалната революция. Последствията от намалената физическа активност обаче може и да се профилактират успешно, ако редовно си подсигуряваме достатъчно време за ходене пеша.

 

Изчислено е, че 1 час ходене пеш дневно може да намали риска от диабет, хипертония и идруги хронични здравословни проблеми с около 20% в сравнение със случаите, когато водим заседнал начин на живот. За сравнение, подобен ефект се постига със само 16 минути бягане.