Манипулацията е една от най-често срещаните терапевтични модалности, които използват не само физиотерапевтите, но и лекарите невролози, ортопеди и др. 

 

Най-важната и основна цел на манипулацията и на всички програми за ранно възстановяване е да се предотврати развитието на хронична болка по целия гръбначен стълб.


 

За да разберете какво представлява манипулацията първо ще разберете какво се случва, когато правим манипулация и какъв е "правилният" начин за лечение на пациент с остра болка в кръста или гърба?

 

Манипулацията в мануалната терапия (от лат. manus – ръка) има два основни ефекта:

 

  • Намаляване на излизането/ херниирането на междупрешленния диск при т.н. дискови хернии или протрузии, които провокират в 90% от случаите болката в кръста.
  • Неврофизиологични механизми: механорецепторите в ставната капсула и лигаментарния (връзковия) апарат на прешлените се стимулират от обтягането, предизвикано от манипулацията.

 

Точният механизъм на въздействие на манипулацията все още остава да бъде доизяснен, но в научната литература има предложени няколко сегментарни и централни теории:

 

  • Възникване (индукция) на пресинаптично намаляване (инхибиране) на сегментарните пътища на болката, инхибиране на рефлекторната болка, рефлекторна мускулна релаксация или промени в проприоцептивната аферентна информация;
  • Намаляване (инхибиране) на възприемането на болката, която се продуцира от A delta неврологичните влакна, чрез модулиране на възбудимостта на дорзалния (задния) рог (на гръбначния мозък) в даден сегмент от гръбначния стълб;
  • Други предполагат генерализиран ефект, намаляване на възпалителните цитокини (малки белтъчни молекули, използвани в междуклетъчната комуникация) и повишаване на нивата на ендорфина;
  • Най-възприетата теория е, че мануалната терапия като цяло, включваща мобилизация и манипулация на прешлените на гръбначния стълб, води до по-голямо намаление на чувствителността към болка при пациенти с болка в кръста, показани за мануална терапия. При направени множество научни изследвания е доказано, че мануалната терапия има по-добър ефект в намаляването на болката в сравнение с плацебо групите или контролните групи.

 

Тъй като в мануалната терапия има много разновидности на изпълнение на манипулациите, трябва да анализираме някои твърдения, често споменавани в научната литература:

 

  • “Ротационната манипулация (с усукване на тялото на пациента) може дори да доведе до влошаване на симптомите, дължащо се на повишаване на вътредисковото налягане”. Видео

Отговорът е:  Правилно,  но… основният въпрос е: използваме ли тракция (разтягане на гръбначния стълб), което раздалечава прешлените един от друг и прави декомпресия на нервното коренче или не? Когато използваме тракция, това ни дава сигурност и ефективност при изпълнението на манипулацията!

 

  •  “Тракцията има временен ефект”

Отговорът е: Правилно, това е истина и за манипулацията. Всъщност, манипулацията и тракцията имат само краткотраен ефект.

 

  • “Екстензионно упражнение (например тип “Кобра” от Йога) може да повлияе само на диск без дегенеративни промени”.

 

Отговорът е: Правилно, същото важи и за манипулацията и т.н.; Ако дискът е руптурирал, т.е. разкъсан му е пръстенът, който задържа ядрото му, манипулацията определено няма да е ефективна.

 

Манипулацията, приложена при правилно диагностициран и показан за манипулация пациент води до бързо намаляване на болката в кръста или другите сегменти на гръбначния стълб.

 

Не забравяйте да посетите специалист преди да ви бъде приложена манипулационна техника за гръбначен стълб.