Състоянието на релакс е основна неврологична и поведенческа характеристика на наркозависимите, при която пациентът се връща към търсенето на наркотични вещества след опит да ги спре. Като такова, състоянието си остава и основен проблем за провежданото лечение. Фармакологичният подход обикновено се води от употребата на основния наркотик, какъвто е случаят с метадоновата терапия при зависимостта към опиоиди като хероина.

 

От друга страна, блокада на въздействието на основния наркотик, с който се злоупотребява, е била също така изпробвана, както в случая с употребата налтрексон за лечение на опиоидна или алкохолна зависимост. Макар и сравнително успешни сред някои популации, не е ясно дали тези подходи ефективно контролират желанието за еуфорични преживявания и връщане към употребата на наркотици. Възвръщането към употребата, от своя страна, може да се дължи на познати места на употреба, познати хора, както и на излагане на стресови събития.


 

Освен фармакологичните изследвания, съществуват такива, които свидетелстват, че физическите упражнения намаляват рецидивите при зависимите. Въпреки че механизмът не е особено известен на учените, допуска се, че тренировките променят заучената връзка между контекста на употреба и възнаграждаващите усещания чрез промяна нивата на пептидите в мозъка.

 

Невропептидите са малки протеинови молекули, използвани от невроните, за да общуват помежду си. Клинично изследване, проведено върху животински модели, демонстрира, че тренировките променят нивата на свързани с миелин пептиди в мозъка на зависими от кокаин. Миелинът, от своя страна, е богато на мазнини вещество, образувано в централната и периферната нервна система, което изолира аксоните на нервните клетки, за да увеличи скоростта, с която информацията се движи от едно нервно тяло в друго.

 

Като резултат, както съобщава публикацията в ACS Omega, трениращите, за разлика от нетрениращите, са били по-склонни да не се поддават на онези условия, асоциирани с предишната употреба на наркотици. Изследователите смятат, че тези открития, свързани с промените в пептидите, ще помогнат на учените един ден да идентифицират биомаркерите за наркотична завидимост и рецидив.