Замаяното усещане при хората след изправяне може да се дължи на преходно понижение на кръвното налягане и увеличаване на сърдечната честота - ортостатична хипотония. Това състояние е много често срещано, но не е добре изучено.

 

Ново изследване предоставя на засегнатите от ортостатична хипотония хора, две прости техники, които не изискват паричен разход или лекарствена терапия за ефективен контрол на симптомите и подобряване качеството на живот. Това може да бъде постигнато чрез активиране на мускулите на долната част на тялото преди или след изправяне.


 

Синкопът, замаяността, световъртежът или загубата на съзнание в резултат на ортостатичната хипотония засяга около 40% от общото население на света без значение от възрастта. Пресинкопът вероятно е още по-често срещан.

 

Въпреки това състоянието е недостатъчно проучено и има минимална налична информация за неговите основните механизми или управлението на симптомите и лечението му.

 

До момента за хората, които страдат от ортостатична хипотония, има много малко възможности и няма фармакологични лечения. Най-честите препоръки са бавното изправяне или първо човек да седне, преди да се изправи от легнало положение.

 

Почти всеки е изпитвал такъв вид замаяност след изправяне, но за някои хора това е  много често срещано явление и може да се случва по няколко пъти на ден. Това води до притеснения и влияе негативно на качеството на живот.

 

Направеното проучване изследва различни техники, които могат да бъдат използвани преди или след изправяне с цел превенция спада на кръвното налягане, както и симптомите, които обикновено се наблюдават при пациентите.

 

В него са включени 24 млади жени на средна възраст около 32 години с анамнеза за чести припадъци веднага след изправяне и повече от четири епизода на предсинкоп или синкоп на месец.

 

След изправяне сред участниците се наблюдава значителен спад на систоличното кръвно налягане от най-малко 40 mmHg.

 

Изследователите откриват две техники, предварително активиращи мускулите на долната част на тялото, които са били от полза за намаляването на симптомите.

 

Едната се основава на многократно повдигане на коляното преди изправяне, като по този начин увеличава сърдечния дебит, а другата е чрез кръстосване на краката и тяхното изпъване непосредствено след изправяне, което увеличава ударния обем.

 

Тези два метода могат да бъдат от голяма полза на хората засегнати от ортостатична хипертония и да подобрят качество им на живот.

 

Изследването е публикувано в сп. Heart Rhythm. Това е официалното списание на Обществото за сърдечен ритъм, Дружеството по сърдечна електрофизиология и Дружеството по педиатрична и вродена електрофизиология.

 

Източник:

https://www.heartrhythmjournal.com/article/S1547-5271(21)02524-8/fulltext