Някои упражнения и физически активности могат да подпомогнат за по-ефективно дишане. Това би могло да повиши количеството въздух, което постъпва в организма на човека, при ограничен капацитет на белите му дробове.

 

Белия дроб е жизненоважен орган, с помоща на който тялото осъществява обмяната на кислород и въглеродендиоксид. Този обмен е от значение за нормалното функциониране на всички процеси, които се осъществяват в човешките клетки и тъкани.


 

Различни фактори могат да повлияят капацитета на белите дробове, например възрастта на човека, тютюнопушенето, замърсения въздух, както и някои здравословни проблеми, като хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) или астма.

 

Човек не може да промени количеството кислород, което белите му дробове могат да поемат. Въпреки това дихателните упражнения могат да помогнат за намаляване на задуха, който се причнява от тази ограничена белодробна функция.

 

Едно от тези упражнения е дишането със свити устни. То може да помогне за поддържане на дихателните пътища отворени за по-дълго, като улеснява притока на въздух в и извън белите дробове.

 

Това упражнение обикновено се изпълнява в добра изправена стойка, която може да помогне за доброто движение на белите дробове. Вдишването е дълбоко и се извършва през носа по бавен и контролиран начин.

 

След това човек трябва да издиша през стиснати устни. В най-оптималния случай издишването трябва да бъде два пъти по-дълго от вдишването.

 

Друго упражнение за подобряване на белодробния капацитет е коремното дишане. То се фокусира специално върху укрепването на мускула на диафрагмата, което позволява на човека да поеме дълбоко въздух.

 

За изпълняването на този вид дишане, човек трябва да постави ръка или предмет върху своя корем, след което да вдиша бавно през носа и да отбележи колко се издига той. Издишването е през устата.

 

Второто вдишване отново е през носа, като този път човек се стреми да да повдигне корема си по-високо от предходния дихателен цикъл. По време на издишването трябва да се правят опити то да бъде все по-дълго от вдишването.

 

Препоръчително е човек периодично да върти раменете си напред и назад и да движи главата си настрани, за да е сигурен, че упражнението не предизвиква напрежение в горната част на тялото.

 

Въпреки че дихателните упражнения могат да бъдат от полза за хората с леки респираторни симптоми, при по-тежки такива е възможна нуждата от кислородна терапия или използване на механичен вентилатор.

 

Поради тази причина консултацията с лекар специалист е изключително важна. Той би могъл да помогне при появили се различни затруднения в дишането.

 

Референции:

https://www.medicalnewstoday.com/articles/323787