Често пропускан проблем са промените в структурата на ходилата. Но тези пропуски често могат да доведат до сериозни проблеми с опорно-двигателния апарат, за които дълго време дори да не бъде установена причината.


Различни са изследванията, които могат да бъдат назначени за установяване на промените в костната структура или мускулния баланс на ходилото. Често изследване на избор е рентгенографията, но тя далеч не е единственият диагностичен показател. Освен това не във всички случаи има показателен характер при самостоятелното ѝ изследване.


Огледът на стъпалата трябва да започва още с дължината и формата на пръстите. Има различни заболявания, които са свързани с костната структура на пръстите и могат да окажат ефект дори върху стойката, в случай че бъдат оставени без лечение.Такива са т. нар пръст-чукче. Представлява деформация, която най-често засяга втори пръст на ходилото, макар че могат да бъдат засегнати и останалите пръсти. При нея е налице свиване (флексионна контрактура) на първите стави на пръстите, при което средната и дисталната фаланга са извити надолу.


Бунионът или остеофитозата (разрастване на костната тъкан на първата става на палеца на крака, често наричано още „кокалче“) се причинява най-често от хронично възпаление, следствие на продължителното и често дразнене с натиск от неудобни обувки.


Отклонението на оста на големия пръст в латерална (навън) посока се означава като hallux valgus, а в медиална (навътре) посока като hallux varus. Тези отклонения има вероятност също да доведат до промяна в походката и съответно отражение върху цялостната стойка.


Подограмата е един от методите за изследване. Най-простата подограма, която изготвят ортопедичните техници, е незаменим документ, но тя трябва да бъде извършена при добра техника. Преди всеки отпечатък гумената пластинка, върху която се поставя ходилото трябва да бъде прясно и равномерно оцветена. Изследваното ходило се поставя върху нея при нормално положение.


Чрез нея се установява нивото на натоварване на сводовете на стъпалото, разпределението на натиск върху предната, задната и страничните части на ходилото. В някои случаи определена част може въобще да не бъде отбелязана, поради натоварване на срещуположната ѝ.


Положеното върху стъклена плоча ходило е друг метод за изследване - подоскопия, който има сходно значение. Отпечатъкът от ходилото се наблюдава посредством огледало, поставено под плочата. Натоварените места, поради компресията на кожата върху стъклото са по-бледи. Зоните на натоварване могат добре да бъдат наблюдавани също в тяхната динамика, особено при стоеж на един крак. По този начин се дава допълнителна и по-подробна информация за състоянието на мускулния тонус и разпределението на натиска при смяна на положението.


Много ясно и фино представяне на кожните линии на стъпалото в областите на натоварване може да се получи с метода фотоподограма. Бром-сребърна фотохартия се осветява за кратко време на дневна светлина или с помощта на лампа. Стъпалото се намазва с проявител и се поставя за 30 секунди върху фотохартията. Проявената снимка показва всички подробности на кожата на стъпалото.


В някои случаи значение има изследването на полагането на ходилата върху земята в процеса на ходене. Отпечатъци на ходилата при ходене могат да се получат върху една гумена лента с дължина от 1,5 до 2,5 м (аналог на подограмен апарат).


Има прост метод, който може да даде подобни резултати - стъклена плоча се намазва с гъста водна боя. Изследваният стъпва върху нея и след това върви по хартиена лента с ширина от 50 см. Върху първите 4 - 5 метра остават следите от ходилата и параметрите на походката могат да бъдат отчетени.


Следва продължение...