Според проучване, публикувано в Journal of Sports Medicine и Physical Fitness трениращите, които често включват в програмата си интервални тренировки с висок интензитет са изложени на по-голям риск от нараняване, особено в областта на коленете и раменния пояс.


Тези тренировки, които съчетават аеробни упражнения, вдигане на тежести и гимнастика при максимален капацитет, последвани от кратки периоди на възстановяване, нарастват по популярност през последните години. Основната причина е ефективността на упражненията за постигане на резултати за кратък период от време.


По думите на д-р Джоузеф Иполито, лекар в отделението по ортопедия и травматология на медицински колеж Rutgers New Jersey, тренировките се промотират под извода, че са подходящи за всички. Според специалиста проблемът идва от това, че много спортисти, особено аматьорите, нямат все още достатъчна гъвкавост, подвижност и сила на мускулите, за да изпълняват тези упражнения. В клиниката значително е нарастнал броя на пациенти, практикуващи този вид тренировки, които идват с различни травми не само на опорно-двигателния апарат, но също така и на вътрешни органи.Спортистите, които изпълняват тези тренировки без надзор, са изложени на повишен риск от нараняване, поради мускулното пренатоварване. Налице са убедителни доказателства, че интервалните тренировки с висок интензитет, особено при повтарящо се претоварване на коляното могат да доведат до развитие на остеоартрит на по-късна възраст.


Тези изводи нямат за цел да изискват преустановяване на този тип тренировки, а да се практикуват след предварителна подготовка, съблюдавайки за спазване фазата на възстанвояване.


Предварителната подготовка включва подобряване на гъвкавостта, както и включване на упражнения за сила и баланс преди пристъпване към този тип тренировка. В противен случай рискът от травми в коленете и глезените нараства значително.


Но травмите в долните крайници не са единсвените рискове при интервалните тренировки. Друга често подлагана на по-голямо натоварване и съответно податлива към травми се оказва раменната става. Изисква се преди пристъпване към този тип тренировка да бъдат засилени мускулите на ротаторния маншон.