Ако не страдате от гръбначно изкривяване или болки в гърба, вероятно не сте се замисляли за Вашата стойка. Именно това е причина да се направи преглед и преценка на положението на тялото, за да установи дали има някакви нарушения.


Най-добрият и сигурен начин е това да стане без дрехи, за да се огледа добре за отклонения във височината на раменете, наличие на изпъквания на ребрата от едната страна, както и оценка на мускулния корсет.


Нарушенията в стойката са свързани с промяна на нормалните извивки или позиция на гръбначния стълб и съответно нарушение в мускулния баланс. За разлика обаче от трайните гръбначни изкривявания, неподходящите и грешно заучени пози могат много по-лесно да се коригират с подходящи упражнения.Горен и долен кръстосан синдром са едни от най-честите функционални нарушения, които измъчват съвременния човек. Обикновено неправилната стойка е причина за появата им.


Характеризират се със стегнатост в определени мускули, които са свръхактивни, докато други са деактивирани. Най-чести симптоми са болка, скованост и сетивни нарушения.


Масажът има благоприятно действие върху стегнатите мускули, като ги отпуска и подобрява кръвоснабдяването, но сам по себе си не е достатъчен за разрешаването на проблема.


Кинезитерапията цели възстановяването на баланса на мускулния тонус, като въздейства за подобряването на подвижността на гръбначния стълб, релаксиране на свръхактивните мускули или тези в спазъм и подобряване тонуса на разтегнатата мускулатура.


При горния кръстосан синдром, освен че главата е приведена напред, раменете са отпуснати, а гърбът е заоблен в средната и горната си част. При това нарушение на стойката се наблюдава характерен мускулен дисбаланс, а името му се дължи на кръстосано разполагащите се скъсени и съответно удължени мускули.


Шийната извивка също е увеличена и е предпоставка за развитие на остеохондроза и притискане на разположени в съседство нервни структури.


„Стратегията“ при лечението на проблема включва стречинг (разтягащи) упражнения за скъсените мускули и упражнения за засилване на преразтегнатите и слаби мускули. За целта се подбират упражнения за засилване на мускулите на гърба, подпомагащи изтегляне на раменете назад, отваряне на гръдния кош и изправяне на гръбначния стълб.


При долния кръстосан синдром е налице завъртане на таза напред и паралелно с това засилване на лумбалната лордоза (извивката на кръста).


Причината за това е дисбаланс между мускулите, поддържащи таза в неутрално положение, като най-голямо значение за това има отслабването на седалищните и коремните мускули. Подобно на горния кръстосан синдром и тук слабите и стегнатите мускули са в противоположни посоки. Включват се упражнения за засилване на коремните и седалищните мускули и стречинг за скъсените мускули.